Giải Toán 3 VNEN Bài 88: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

Giải Toán 3 VNEN Bài 88: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

A. Hoạt động cơ bản

Đọc bài toán:

Có 35 lít mật ong đựng đều vào 7 can

a. Hỏi mỗi can đựng bao nhiêu lít mật ong?

b. Hỏi cần phải bao nhiêu can như thế để đựng 10 lít mật ong?

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài giải:

a. Số lít mật ong ở mỗi can là:

35 : 7 = 5 (lít)

b. Số can cần để đựng 10 lít mật ong là:

10 : 5 = 2 (can)

Đáp số: a. 5 lít mật ong; b. 2 can

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 93 Toán VNEN 3 tập 2 )

Có 24 quả táo xếp đều vào 4 đĩa. Hỏi cần bao nhiêu đĩa như thế để xếp 36 quả táo?

Trả lời:

Một đĩa xếp được số quả táo là:

24 : 4 = 6 (quả táo)

Vậy để xếp 36 quả táo cần số đĩa là:

36 : 6 = 6 (đĩa)

Đáp số: 6 đĩa

Câu 2 (Trang 93 Toán VNEN 3 tập 2 )

Có 30kg đường đựng đều trong 6 túi. Hỏi 35 kg đường đựng trong mấy túi như thế?

Trả lời:

Một túi đựng số kg đường là:

30 : 6 = 5 (kg đường)

Vậy để đựng 35 kg đường cần số túi là:

35 : 5 = 7 (túi)

Đáp số: 7 túi

Câu 3 (Trang 93 Toán VNEN 3 tập 2 )

Cứ 5 cái áo như nhau thì cần có 30 cúc áo. Hỏi có 48 cúc áo thì dùng cho mấy cái áo như thế?

Trả lời:

Một cái áo thì cần có bao nhiêu chiếc cúc:

30 : 5 = 6 (chiếc cúc)

Vậy với 48 chiếc cúc thì dùng cho số áo là:

48 : 6 = 8 (áo)

Đáp số: 8 áo

Câu 4 (Trang 94 Toán VNEN 3 tập 2 )

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải Toán 3 VNEN Bài 88: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 88: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Lưu ý:

Trong phép tính có nhiều phép chia, ta thực hiện tính từ trái sang phải

Trong phép tính có các phép tính cộng trư nhân chia, ta thực hiện phép nhân chia trước, cộng trừ sau.

Câu 5 (Trang 94 Toán VNEN 3 tập 2 )

Mỗi số trong ô vuông là giá trị của biểu thức nào?

Giải Toán 3 VNEN Bài 88: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 88: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 94 Toán VNEN 3 tập 2 )

Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:

Tóm tắt: 36kg : 4 thùng

81 kg: ... thùng?

Trả lời:

Nếu bài toán: Mẹ mua 36 kg thóc đựng đầy vào 4 thùng. Hỏi nếu đựng 81kg thóc thì cần bao nhiêu cái thùng?

Bài giải:

Một thùng đựng được số kg thóc là:

36 : 4 = 9 (kg thóc)

Vậy 81 kg thóc cần số cái thùng là:

81 : 9 = 9 (thùng)

Đáp số: 9 thùng

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.