Toán lớp 3 Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường (trang 121, 122 Tập 2) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường trang 121, 122 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường (trang 121, 122 Tập 2) - Kết nối tri thức

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 121 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 121 Bài 1: Cho hình vuông ABCD, hình tròn tâm O (như hình vẽ):

Toán lớp 3 Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường (trang 121, 122 Tập 2) | Kết nối tri thức

a) Nêu tên ba điểm thẳng hàng.

b) O là trung điểm của những đoạn thẳng nào?

c) Dùng ê ke kiểm tra rồi nêu tên các góc vuông đỉnh O

Lời giải:

a) Ba điểm thẳng hàng là: A, O, C và D, O, B.

b) O là trung điểm của đoạn thẳng AC và BD.

c) Các góc vuông đỉnh O là:

Góc vuông đỉnh O cạnh OA, OB.

Góc vuông đỉnh O cạnh OB, OC.

Góc vuông đỉnh O cạnh OC, OD.

Góc vuông đỉnh O cạnh OD, OA.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 121 Bài 2:

Toán lớp 3 Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường (trang 121, 122 Tập 2) | Kết nối tri thức

a) Tính chu vi hình tam giác ABD và chu vi hình tam giác BCD.

b) Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

c) Số?

Tổng chu vi của các hình tam giác ABD và BCD hơn chu vi hình tứ giác ABCD là (?) cm

Lời giải:

a)

Chu vi hình tam giác ABD là:

3 + 4 + 2 = 9 (cm)

Chu vi hình tam giác BCD là:

4 + 3 + 4 = 11 (cm)

b) 

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

3 + 3 + 4 + 2 = 12 (cm)

c) 

Tổng chu vi của tam giác ABD và BCD là:

9 + 11 = 20 (cm)

Tổng chu vi của tam giác ABD và BCD hơn chu vi hình tứ giác ABCD là:

20 – 12 = 8 (cm) 

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 121 Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 8 m, chiều dài hơn chiều rộng 6 m. Tính chu vi mảnh đất đó.

Lời giải:

Chiều dài của mảnh vườn là:

8 + 6 = 14 (m)

Chu vi mảnh đất đó là:

(14 + 8) × 2 = 44 (m)

Đáp số: 44 m

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 121 Bài 4: Tính diện tích hình H có kích thước như hình vẽ dưới đây

Toán lớp 3 Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường (trang 121, 122 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Ta có hình vẽ:

Toán lớp 3 Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường (trang 121, 122 Tập 2) | Kết nối tri thức

Diện tích hình vuông là:

4 x 4 = 16 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

7 x 6 = 42 (cm2)

Diện tích hình H là:

16 + 42 = 58 (cm2)

Đáp số: 58 cm2

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 122 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 122 Bài 1: Số?

a) 

1 cm = ? mm

1 dm = ? cm = ? mm

1m = ? dm = ? cm = ? mm


2 cm = ? mm

3 dm = ? cm = ? mm

4m = ? dm = ? cm = ? mm


b)

1kg = ? g

1000g = ? kg

2 kg = ? g


c) 

1l = ? ml

1000 ml = ? l

3 l = ? ml 

Lời giải:

a) 

1 cm = 10 mm

1 dm = 10 cm = 100 mm

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000mm


2 cm = 20 mm

3 dm = 30 cm = 300 mm

4m = 40 dm = 400 cm = 4000mm

b)

1 kg = 1000 g

1000 g = 1 kg

2 kg = 2000 g

c) 

1 l = 1000 ml

1000 ml = 1 l

3 l = 3000 ml 

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 122 Bài 2: Tính:

a)

200 mm + 100 mm 

300 mm – 100 mm 

200 mm x 3

600 mm : 3 

b) 

300 g + 200 g

200 g × 5

500 g – 300g 

1000g : 5

c) 

400 ml + 300 ml 

800 ml : 4 

700 ml – 300 ml 

200 ml x 4 

Lời giải:

a)

200 mm + 100 mm = 300 mm

300 mm – 100 mm = 200 mm


200 mm x 3 = 600 mm

600 mm : 3 = 200 mm

b) 300 g + 200 g = 500 g

200g x 5 = 1 000g

500g – 300g = 200g

1 000g : 5 = 200g

c) 

400 ml + 300 ml = 700 ml

800 ml : 4 = 200 ml

700 ml – 300 ml = 400 ml

200 ml x 4 = 800ml

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 122 Bài 3:

a) Số?

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Toán lớp 3 Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường (trang 121, 122 Tập 2) | Kết nối tri thức

b) Nêu tên các tháng có 31 ngày và các tháng có 30 ngày trong năm.

c) Chọn câu trả lời đúng. 

Nếu ngày 28 tháng 5 là Chủ nhật thì ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là:

A. Thứ Ba

B. Thứ Tư

C. Thứ Năm

D. Thứ Sáu

Lời giải:

a)

Đồng hồ thứ hai chỉ 4 giờ 40 phút.

Đồng hồ thứ ba chỉ 10 giờ 8 phút.

b)

Các tháng có 31 ngày: Tháng 1; tháng 3; tháng 5; tháng 7; tháng 8; tháng 10; tháng 12.

Các tháng có 30 ngày: Tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11.

c)

Ngày 28 tháng 5 là Chủ nhật.

Ngày 29 tháng 5 là Thứ hai.

Ngày 30 tháng 5 là Thứ ba.

Ngày 31 tháng 5 là Thứ tư

Ngày 1 tháng 6 là Thứ năm.

Chọn C.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 122 Bài 4: Mai vào cửa hàng mua 5 quyển vở, mỗi quyển giá 7 000 đồng và mua một hộp bút chì màu giá 60 000 đồng. Hỏi Mai đã mua hết tất cả là bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Mai mua 5 quyến vở hết số tiền là:

7 000 x 5 = 35 000 (đồng)

Mai đã mua hết tất cả số tiền là:

35 000 + 60 000 = 95 000 (đồng)

Đáp số: 95 000 đồng

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác