Toán lớp 3 Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trang 47, 48, 49, 50, 51 Tập 2) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số trang 47, 48, 49, 50, 51 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3 Tập 2.

Giải Toán lớp 3 Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trang 47, 48, 49, 50, 51 Tập 2) - Kết nối tri thức

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 48 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 48 Bài 1: Tính:

Toán lớp 3 Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trang 47, 48, 49, 50, 51 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trang 47, 48, 49, 50, 51 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 48 Bài 2: Một nhà máy sản xuất được 4575 bánh răng trong 5 ngày. Hỏi mỗi ngày nhà máy sản xuất được bao nhiêu báng răng? Biết rằng số bánh răng sản xuất được trong mỗi ngày như nhau.

Toán lớp 3 Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trang 47, 48, 49, 50, 51 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Số bánh răng nhà máy sản xuất trong mỗi ngày là:

4575 : 5 = 915 (bánh răng)

Đáp số: 915 bánh răng

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 48 Bài 3: Số?

Có hai trang trại nuôi vịt, trang trại thứ nhất có 4 500 con vịt, số con vịt ở trang trại thứ hai bằng số con vịt ở trang trại thứ nhất giảm đi 3 lần. 

a) Trang trại thứ hai có ? con vịt.

b) Cả hai trang trại có ? con vịt.

Toán lớp 3 Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trang 47, 48, 49, 50, 51 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

a) Trang trại thứ hai có số con vịt là:

4500 : 3 = 1500 (con)

b) Cả hai trang trại có số con vịt là:

 4500 + 1500 = 6000 (con)

Đáp số: a) 1500 con; b) 6000 con

Toán lớp 3 trang 50 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 50 Bài 1:

a) Tính?

Toán lớp 3 Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trang 47, 48, 49, 50, 51 Tập 2) | Kết nối tri thức

b) Số?

Toán lớp 3 Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trang 47, 48, 49, 50, 51 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

a)

Toán lớp 3 Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trang 47, 48, 49, 50, 51 Tập 2) | Kết nối tri thức

b)

Toán lớp 3 Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trang 47, 48, 49, 50, 51 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 50 Bài 2: Đội quân của tướng Cao Lỗ có 6 308 người. Tướng quân muốn chia số người ấy thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 7 người. Hỏi có thể chia thành bao nhiêu nhóm và con dư mấy người?

Toán lớp 3 Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trang 47, 48, 49, 50, 51 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Thực hiện phép chia ta có: 

6308 : 7 = 901 (dư 1)

Có thể chia thành số nhóm là:

6308 : 7 = 901 (nhóm) dư 1

Vậy ta sẽ có 901 nhóm và dư 1 người.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 50 Bài 3:

a) Một con kiến chúa có tuổi thọ là 9 490 ngày và gấp đôi tuổi thọ của ve sầu. Hỏi ve sầu có tuổi thọ là bao nhiêu ngày?

b) Tìm đường đi cho ve sầu chui lên mặt đất mà không gặp con chim?

Toán lớp 3 Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trang 47, 48, 49, 50, 51 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

a) 

Tuổi thọ của ve sầu là: 

9490 : 2 = 4745 (ngày)

b)

Toán lớp 3 Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trang 47, 48, 49, 50, 51 Tập 2) | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 51 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 51 Bài 1: Đặt tính rồi tính:

5025 : 5

3296 : 4

2487 : 2

7369 : 8

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trang 47, 48, 49, 50, 51 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 51 Bài 2: Tính nhẩm (theo mẫu):

Toán lớp 3 Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trang 47, 48, 49, 50, 51 Tập 2) | Kết nối tri thức

a) 7000 : 7

b) 9000 : 3

c) 8000 : 4

Lời giải:

a) 7000 : 7

Nhẩm: 7 nghìn : 7 = 1 nghìn

            7000 : 7 = 1000

b) 9000 : 3

   Nhẩm: 9 nghìn : 3 = 3 nghìn

             9000 : 3 = 3000

c) 8000 : 4

Nhẩm: 8 nghìn : 4 = 2 nghìn

            8000 : 4 = 2000

Quảng cáo

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 51 Bài 3: Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

a) 6000 : 2 … 2999

b) 3000 : 3 … 200 × 5

c) 3500 : 5 … 4000 : 5

Lời giải:

a) 6000 : 2 > 2999

b) 3000 : 3 = 200 × 5

c) 3500 : 5 < 4000 : 5

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 51 Bài 4: Số?

Có ba vệ tinh bay quanh một thiên thể. Vệ tinh B bay một vòng được 1527 km, dài gấp 3 lần một vòng của vệ tinh A. Vậy vệ tinh A bay một vòng được ? km.

Vệ tinh C bay một vòng dài gấp 4 lần một vòng của vệ tinh A. Vậy vệ tinh C bay một vòng được ? km.

Toán lớp 3 Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trang 47, 48, 49, 50, 51 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Vệ tinh A bay 1 vòng được số km là: 

1527 : 3 = 509 (km)

Vệ tinh C bay 1 vòng được số km là:

509 x 4 = 2036 (km)

Đáp số: Vệ tinh A: 509 km; Vệ tinh C: 2036 km

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác