Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (trang 66, 67, 68, 69 Tập 2) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung trang 66, 67, 68, 69 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3 Tập 2.

Giải Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (trang 66, 67, 68, 69 Tập 2) - Kết nối tri thức

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 66, 67 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 66 Bài 1: Hoàn thành bảng sau:

Viết số

Đọc số

51 254

?

?

ba mươi tám nghìn năm trăm mười chín

26 856

?

?

bảy mươi chín nghìn sáu trăm

Lời giải:

Viết số

Đọc số

51 254

năm mươi mốt nghìn hai trăm năm mươi tư

38 519

ba mươi tám nghìn năm trăm mười chín

26 856

hai mươi sáu nghìn tám trăm năm mươi sáu

79 600

bảy mươi chín nghìn sáu trăm

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 66 Bài 2: Số ?

Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (trang 66, 67, 68, 69 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (trang 66, 67, 68, 69 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 66 Bài 3: Khoảng cách từ vị trí ong vàng đến các vườn hoa được cho như hình sau:

Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (trang 66, 67, 68, 69 Tập 2) | Kết nối tri thức

Từ vị trí ong vàng đến vườn hoa nào xa nhất? Từ vị trí ong vàng đến vườn hoa nào gần nhất?

Lời giải:

So sánh: 25 090 m < 35 000 m < 42 890 m < 45 050 m 

Từ vị trí ong vàng đến vườn hoa hồng xa nhất.

Từ vị ong vàng đến vườn hoa hướng dương gần nhất.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 67 Bài 4: Đ, S ?

Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (trang 66, 67, 68, 69 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (trang 66, 67, 68, 69 Tập 2) | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 67, 68 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 67 Bài 1: Toa tàu cuối cùng ghi số nào?

Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (trang 66, 67, 68, 69 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (trang 66, 67, 68, 69 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 67 Bài 2: Mỗi ô tô sẽ đến chỗ rửa xe ghi biểu thức có giá trị là số ghi trên ô tô đó. Tìm chỗ rửa cho mỗi ô tô.

Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (trang 66, 67, 68, 69 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

30 000 + 9000 + 800 + 40 + 5 = 39 845

20 000 + 8000 + 700 + 10 + 6 = 28 716

20 000 + 8000 + 100 + 70 = 28 170

Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (trang 66, 67, 68, 69 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 67 Bài 3: Biết rằng bài hát có 74 381 lượt nghe. Nam và Việt làm tròn số đến hàng nghìn, ai đã làm tròn đúng?

Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (trang 66, 67, 68, 69 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (trang 66, 67, 68, 69 Tập 2) | Kết nối tri thức

Vậy bạn Việt ( áo vàng) làm tròn đúng.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 68 Bài 4: Mỗi bạn viết một trong các số 20 080, 52 080, 92 000

Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (trang 66, 67, 68, 69 Tập 2) | Kết nối tri thức

Mỗi bạn đã viết số nào?

Lời giải:

Bạn nam bên trái viết số: 92 000

Bạn Mai viết số: 52 080

Bạn nam bên phải viết số: 20 080

Toán lớp 3 trang 68 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 68 Bài 1: Quan sát hình rồi chọn câu trả lời đúng:

Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (trang 66, 67, 68, 69 Tập 2) | Kết nối tri thức

Số lớn nhất nằm ở vị trí nào?

  1. Ở trong hình tròn và ở trong hình vuông
  2. Ở trong hình vuông nhưng ở ngoài hình tròn
  3. Ở trong hình tròn nhưng ở ngoài hình vuông

Lời giải:

Vì 5 738 < 30 829 < 35 268 < 35 300 nên chọn đáp án A.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 68 Bài 2:

Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (trang 66, 67, 68, 69 Tập 2) | Kết nối tri thức

a) Dựa vào số lượng ong, chọn câu trả lời đúng

Làm tròn đến hàng nghìn, đàn ong có khoảng:

A. 26 000 con ong

B. 27 000 con ong

C. 25 000 con ong

b) Làm tròn số lượng ong đến hàng trăm, đến hàng chục nghìn.

Lời giải:

a)

Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (trang 66, 67, 68, 69 Tập 2) | Kết nối tri thức

Vậy chọn đáp án B

b) 

Làm tròn đến hàng trăm

Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (trang 66, 67, 68, 69 Tập 2) | Kết nối tri thức

Làm tròn đến hàng chục nghìn

Toán lớp 3 Bài 62: Luyện tập chung (trang 66, 67, 68, 69 Tập 2) | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác