Toán lớp 3 Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn (trang 64, 65 Tập 2) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn trang 64, 65 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3 Tập 2.

Giải Toán lớp 3 Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn (trang 64, 65 Tập 2) - Kết nối tri thức

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 65 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 65 Bài 1:

a) Làm tròn các số 65 341, 10 501, 9 805 đến hàng nghìn

b) Làm tròn các số 82 134, 55 712, 46 000 đến hàng chục nghìn

Lời giải:

a)

Số 65 341 làm tròn đến hàng nghìn là: 65 000

Số 10 501 làm tròn đến hàng nghìn là: 11 000

Số 9 805 làm tròn đến hàng nghìn là: 10 000

b)

Số 82 134 làm tròn đến hàng chục nghìn là: 80 000

Số 55 712 làm tròn đến hàng chục nghìn là: 60 000

Số 46 000 làm tròn đến hàng chục nghìn là: 50 000

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 65 Bài 2: Một gia đình thu hoạch được 13 787 kg cà phê. Hỏi nếu làm tròn số đến hàng nghìn, ta nói gia đình đó thu hoạch được khoảng bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn (trang 64, 65 Tập 2) | Kết nối tri thức

Vậy nếu làm tròn số đến hàng nghìn, ta nói gia đình đó thu hoạch được khoảng 14 000 ki-lô-gam cà phê

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 65 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 65 Bài 1: Số dân của một huyện là 71 839. Trong bài báo cáo, cô phóng viên đã làm tròn số dân của huyện đó đến hàng chục nghìn. Hỏi số dân đã làm tròn đến hàng chục nghìn là số nào?

A. 80 000

B. 75 000

C. 70 000

D. 72 000

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn (trang 64, 65 Tập 2) | Kết nối tri thức

Đáp án C. 70 000

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 65 Bài 2:

a) Một vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 786 km. Mỗi bạn dưới đây đã làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng nào?

Toán lớp 3 Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn (trang 64, 65 Tập 2) | Kết nối tri thức

b) Trường hợp vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất 35 425 km. Khi làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng nghìn, hàng chục nghìn em được các số nào?

Lời giải:

a)

Bạn nam thứ nhất làm tròn đến hàng chục nghìn

Bạn nam thứ hai làm tròn đến hàng trăm.

Bạn nữ làm tròn đến hàng nghìn.

b)

Làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng nghìn em được số: 35 000

Làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng chục nghìn em được số: 40 000

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác