Toán lớp 3 Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10000 (trang 41, 42 Tập 2) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10000 trang 41, 42 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3 Tập 2.

Giải Toán lớp 3 Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10000 (trang 41, 42 Tập 2) - Kết nối tri thức

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 41, 42 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 41 Bài 1: Tính:

Toán lớp 3 Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10000 (trang 41, 42 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10000 (trang 41, 42 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 42 Bài 2: Đặt tính rồi tính:

4291 – 3864

8380 – 6425

6635 – 807

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10000 (trang 41, 42 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 42 Bài 3: Sông Nin là sông dài nhất thế giới với chiều dài 6 650km. Sông Hồng dài 1 149 km. Hỏi sông Nin dài hơn sông Hồng bao nhiêu ki – lô – mét?

Lời giải:

Sông Nin dài hơn sông Hồng số mét là:

6650 – 1149 = 5501 (km)

Đáp số: 5501 (km)

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 42 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 42 Bài 1: Tính nhẩm (theo mẫu):

Toán lớp 3 Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10000 (trang 41, 42 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

a) 7000 – 3000 

Nhẩm: 7 nghìn – 3 nghìn = 4 nghìn

             7000 – 3000 = 4000

b) 8000 – 5000

 Nhẩm: 8 nghìn – 5 nghìn = 3 nghìn

              8000 – 5000 = 3000

c) 9000 – 7000

Nhẩm: 9 nghìn – 7 nghìn = 2 nghìn

             9 000 – 7 000 = 2 000

d) 10000 – 6000

Nhẩm: 10 nghìn – 6 nghìn = 4 nghìn

             10 000 – 6 000 = 4 000

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 42 Bài 2: Tính nhẩm (theo mẫu):

Toán lớp 3 Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10000 (trang 41, 42 Tập 2) | Kết nối tri thức

a) 5 200 – 200

b) 3 500 - 1000

c) 6 700 – 600

d) 8 400 – 6000

Lời giải:

a) 5 200 – 200

Nhẩm: 2 trăm – 2 trăm = 0

            5 nghìn 2 trăm – 2 trăm = 5 nghìn

            5 200 – 200 = 5000

b) 3 500 – 1000

Nhẩm: 5 trăm – 1 trăm = 4 trăm

           3 nghìn 5 trăm – 1 trăm = 3 nghìn 4 trăm

           3 500 – 100 = 3 400

c) 6 700 – 600

Nhẩm: 7 trăm – 6 trăm = 1 trăm

            6 nghìn 7 trăm – 6 trăm = 6 nghìn 1 trăm

            6 700 – 600 = 6 100

d) 8 400 – 6000

Nhẩm : 4 trăm – không = 400

             8 nghìn 4 trăm – 6 nghìn = 2 nghìn 4 trăm  

          8 400 – 6000 = 2 400

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 42 Bài 3: Đặt tính rồi tính:

6 378 – 2549

5624 – 4 718

4 628 – 719

8 372 – 39

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10000 (trang 41, 42 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 42 Bài 4: Một xe chở 9000 l dầu. Lần đầu xe bơm 2 500 l dầu vào một trạm xăng dầu. Lần sau xe bơm 2 200 l dầu vào một trạm khác. Hỏi trong xe còn lại bao nhiêu lít dầu?

Lời giải:

Cả hai lần xe bơm số lít dầu là:

2500 + 2200 = 4700 (lít)

Trong xe còn lại số lít dầu là:

9000 – 4700 = 4300 (lít)

Đáp số: 4300 lít

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác