Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Tập 2) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3 Tập 2.

Giải Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Tập 2) - Kết nối tri thức

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 88, 89 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 88 Bài 1: Buổi sáng, Mai và bố đến nhà tặng bánh cho các bạn. Xem đồng hồ và cho biết Mai đến nhà mỗi bạn vào lúc nào?

Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Mai đến nhà bạn nam đối diện lúc 8 giờ 35 phút, hay 9 giờ kém 25 phút.

Mai đến nhà bạn nam bên cạnh lúc 8 giờ 45 phút, hay 9 giờ 15 phút.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 88 Bài 2: Xem tờ lịch tháng 4 rồi trả lời câu hỏi:

Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Tập 2) | Kết nối tri thức

a) Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4 là thứ mấy?

b) Mỗi ngày, cây đậu thần kì của Rô-bốt đều có thêm một bông hoa. Vào thứ Bảy đầu tiên của tháng 4, trên cây có bốn bông hoa. Hỏi cây bắt đầu ra hoa vào ngày nào?

Lời giải:

a) Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4 là chủ nhật.

b) Cây bắt đầu ra hoa vào ngày thứ năm ngày 4 tháng 4.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 89 Bài 3: Mai vừa mua một cái kẹo có giá như dưới đây:

Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Tập 2) | Kết nối tri thức

Sau đó, Mai muốn trả lại cái kẹo để mua một gói bim bim, người bán hàng đồng ý. Như vậy, Mai phải đưa thêm cho người bán hàng một tờ 5 00 đồng.

Hỏi:

a) Giá của một cái kẹo là bao nhiêu tiền

b) Giá của một gói bim bim là bao nhiêu tiền?

Lời giải:

a) Giá của một cái kẹo là 2 000 đồng

b) Giá của một gói bim bim là 2 500 đồng.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 89 Bài 4: Số?

a) 2 giờ = ? phút             

b) 2 năm = ? tháng

Lời giải:

a) 2 giờ = 120 phút

b) 2 năm = 24 tháng

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 89 Bài 5: Hôm nay, Rô-bốt đi học bằng xe buýt. Quan sát rồi cho biết Rô-bốt đi từ nhà đến trường mất bao nhiêu phút và đi từ trường về nhà mất bao nhiêu phút?

Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Rô-bốt đi từ nhà đến trường mất 25 phút và đi từ trường về nhà mất 25 phút.

Toán lớp 3 trang 90, 91, 92 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 90 Bài 1:

a) Sáng thứ Bảy, Mai đã thực hiện hai hoạt động là: làm bài tập và sắp xếp giá sách. Hỏi Mai thực hiện hoạt động nào trước?

Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Tập 2) | Kết nối tri thức

b) Chiều thứ Bảy, Mai đã thực hiện hai hoạt động là: gấp quần áo và làm bánh. Hỏi hoạt động nào diễn ra sau?

Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Tập 2) | Kết nối tri thức

c) Tối thứ Bảy, Mai đã thực hiện hai hoạt động là: xem phim và đọc truyện. Hỏi hoạt động nào diễn ra trước?

Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Tập 2) | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Lời giải:

a) 

Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Tập 2) | Kết nối tri thức

Mai làm bài tập lúc 9 giờ 10 phút.

Mai sắp xếp giá sách lúc 7 giờ 55 phút.

Hoạt động sắp xếp giá sách diễn ra trước.

b)

Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Tập 2) | Kết nối tri thức

Mai gấp quần áo lúc 5 giờ 25 phút.

Mai làm bánh lúc 3 giờ 10 phút.

Hoạt động gấp quần áo diễn ra sau.

c) Tối thứ Bảy, Mai đã thực hiện hai hoạt động là: xem phim và đọc truyện. Hỏi hoạt động nào diễn ra trước?

Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Tập 2) | Kết nối tri thức

Mai xem ti vi lúc 8 giờ 40 phút.

Mai đọc sách lúc 9 giờ 17 phút.

Hoạt động xem ti vi diễn ra trước.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 91 Bài 2: Xem tờ lịch tháng 12 rồi trả lời các câu hỏi:

Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Tập 2) | Kết nối tri thức

a) Rô-bốt học bóng rổ vào Chủ nhật hằng tuần. Hỏi trong tháng 12, Rô-bốt học bóng rổ vào những ngày nào?

b) Bắt đầu từ ngày 14 tháng 12, Mai học vẽ vào chiều thứ Bảy hằng tuần. Hỏi trong tháng 12, Mai có bao nhiêu buổi học vẽ?

Lời giải:

a) Trong tháng 12, Rô-bốt học bóng rổ vào những ngày 1,8,15,22,29.

b) Trong tháng 12, Mai có bao 3 buổi học vẽ.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 91 Bài 3: Nam có số tiền như hình dưới đây. Nam đã dùng toàn bộ số tiền đó để mua ba cái bút chì giống nhau. Nếu Việt cũng mua một cái bút chì giống Nam thì Việt phải trả bao nhiêu tiền?

Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Số tiền Nam có để mua 3 bút chì là: 9 000 đồng

Số tiền 1 bút chì là:

9 000 : 3 = 3 000 (đồng)

Việt phải trả số tiền là 3 000 đồng.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 91, 92 Bài 4: Chọn đồng hồ thích hợp thay vào ô có dấu “?”

a)

Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Tập 2) | Kết nối tri thức

b)

Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

a)

Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Tập 2) | Kết nối tri thức

Đồng hồ có dấu “?” chỉ thời gian 11 giờ 25 phút.

Chọn C.

b)

Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Tập 2) | Kết nối tri thức

Đồng hồ có dấu “?” chỉ thời gian 11 giờ 35 phút.

Chọn D.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 92 Bài 5: Số?

a) 3 tuần = ? ngày

b) 3 giờ = ? phút

c) 3 năm = ? tháng

d) 3 ngày = ? giờ

Lời giải:

a) 3 tuần = 21 ngày

b) 3 giờ = 180 phút

c) 3 năm = 36 tháng

d) 3 ngày = 72 giờ

Toán lớp 3 trang 92, 93 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 92 Bài 1: Chọn câu trả lời đúng

a) Bây giờ là 11 giờ 20 phút, 10 phút nữa là đến giờ ăn trưa. Hỏi đồng hồ nào dưới đây chỉ giờ ăn trưa?

Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Tập 2) | Kết nối tri thức

b) Bây giờ là 3 giờ 15 phút, các bạn đã ra chơi được 15 phút. Hỏi đồng hồ nào dưới đây chỉ lúc bắt đầu ra chơi?

Toán lớp 3 Bài 69: Luyện tập chung (trang 88, 89, 90, 91, 92, 93 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

a) Đồng hồ D

b) Đồng hồ B

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 92 Bài 2: Số?

a) 1 giờ 30 phút = ? phút

b) 1 tuần 3 ngày = ? ngày

c) 1 năm 6 tháng = ? tháng

d) 1 ngày 6 giờ = ? giờ

Lời giải:

a) 1 giờ 30 phút = 90 phút

b) 1 tuần 3 ngày = 10 ngày

c) 1 năm 6 tháng = 18 tháng

d) 1 ngày 6 giờ = 30 giờ

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 93 Bài 3:

a) Hiện nay Mi đã được 6 năm 3 tháng tuổi. Hỏi sau bao nhiêu tháng nữa thì Mi tròn 7 tuổi?

b) Mai, Việt và Nam được sinh ra cùng năm nhưng khác tháng. Biết Mai được sinh ra sau Việt 3 tháng và trước Nam 8 tháng. Hỏi Mai được sinh ra vào tháng mấy?

Lời giải:

a) 7 năm = 6 năm + 1 năm = 6 năm + 12 tháng

Sau 9 tháng nữa thì Mi tròn 7 tuổi.

b) Mai sinh tháng 4.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác