Toán lớp 3 Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số (trang 43, 44, 45, 46 Tập 2) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số trang 43, 44, 45, 46 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3 Tập 2.

Giải Toán lớp 3 Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số (trang 43, 44, 45, 46 Tập 2) - Kết nối tri thức

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 44 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 44 Bài 1: Tính?

Toán lớp 3 Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số (trang 43, 44, 45, 46 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số (trang 43, 44, 45, 46 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 44 Bài 2: Đặt tính rồi tính?

1103 × 3

1021 × 9

2041 × 4

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số (trang 43, 44, 45, 46 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 44 Bài 3: Tính nhẩm theo mẫu:

Toán lớp 3 Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số (trang 43, 44, 45, 46 Tập 2) | Kết nối tri thức

a) 4000 x 2

b) 3000 x 3

c) 2000 x 4

Lời giải:

a) 4000 x 2 

Nhẩm: 4 nghìn x 2 = 8 nghìn

            4000 x 2 = 8000

b) 3000 x 3

     Nhẩm: 3 nghìn x 3 = 9 nghìn

                3000 x 3 = 9000

c) 2000 x 4 

   Nhẩm: 2 nghìn x 4 = 8 nghìn

              2000 x 4 = 8000

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 44 Bài 4: Một khu đất dạng hình vuông có độ dài cạnh là 1617 m. Hỏi chu vi của khu đất đó là bao nhiêu mét?

Lời giải:

Chu vi khu đất đó là:

1617 x 4 = 6468 (m)

Đáp số: 6468 m

Toán lớp 3 trang 44, 45 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 44 Bài 1: Tính?

Toán lớp 3 Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số (trang 43, 44, 45, 46 Tập 2) | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số (trang 43, 44, 45, 46 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 45 Bài 2: Đặt tính rồi tính:

1213 x 7

2108 x 3

1916 x 4

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số (trang 43, 44, 45, 46 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 45 Bài 3: Số?

Toán lớp 3 Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số (trang 43, 44, 45, 46 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số (trang 43, 44, 45, 46 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 45 Bài 4: Số?

Bác Sáu có 3 tàu đánh cá, bác cần 3050 lít dầu cho mỗi tàu. Hỏi bác Sáu cần bao nhiêu lít dầu cho 3 tàu đánh cá đó?

Lời giải:

Bác cần số lít dầu cho 3 tàu cá là:

3050 x 3 = 9150 (lít)

Đáp số: 9150 lít dầu

Toán lớp 3 trang 45, 46 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 45 Bài 1: Đặt tính rồi tính:

1041 x 6

1008 x 9

1107 x 8

1619 x 5

Lời giải:

Quảng cáo

Toán lớp 3 Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số (trang 43, 44, 45, 46 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 46 Bài 2: Một sư đoàn có 4 trung đoàn, mỗi trung đoàn có 1300 người. Sau đó sư đoàn được bổ sung thêm 450 người. Hỏi lúc này, sư đoàn có tất cả bao nhiêu người?

Toán lớp 3 Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số (trang 43, 44, 45, 46 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Bốn trung đoàn có tất cả số người là:

1300 x 4 = 5200 (người)

Sau khi thêm 450 người, cả sư đoàn có tất cả số người là:

5200 + 450 = 5650 (người)

Đáp số: 5650 người

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 46 Bài 3: Số?

Lực sĩ mèo và rùa thi tài:

Toán lớp 3 Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số (trang 43, 44, 45, 46 Tập 2) | Kết nối tri thức

a) Mỗi bên tạ của mèo cân nặng ? g. Mèo nâng được ? g.

b) Mỗi bên tạ của rùa cân nặng ? g. Mèo nâng được ? g

Lời giải:

a)

Mỗi bên tạ của mèo nặng số gam là:

1000 x 2 + 500 x 2 + 100 = 3100 (g)

Mèo nâng được số gam là:

3100 x 2 = 6200 (g)

Đáp số: 6200 gam

b)

Mỗi bên tạ của rùa nặng số gam là:

1000 + 500 + 100 = 1600 (g)

Rùa nâng được số gam là:

1600 x 2 = 3200 (g)

Đáp số: 3200 gam

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 46 Bài 4: Tìm chữ số thích hợp:

Toán lớp 3 Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số (trang 43, 44, 45, 46 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số (trang 43, 44, 45, 46 Tập 2) | Kết nối tri thức

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác