Toán lớp 3 Bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10000 (trang 38, 39, 40 Tập 2) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10000 trang 38, 39, 40 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3 Tập 2.

Giải Toán lớp 3 Bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10000 (trang 38, 39, 40 Tập 2) - Kết nối tri thức

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 39 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 39 Bài 1: Tính?

Toán lớp 3 Bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10000 (trang 38, 39, 40 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10000 (trang 38, 39, 40 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 39 Bài 2: Đặt tính rồi tính:

3628 + 4845

4252 + 5284

3847 + 635

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10000 (trang 38, 39, 40 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 39 Bài 3: Vụ mùa năm nay, bác Hùng thu hoạch được 2 530 kg thóc, bác Dương thu hoạch được nhiều hơn bác Hùng 550 kg thóc. Hỏi vụ mùa năm nay bác Dương thu hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam thóc?

Toán lớp 3 Bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10000 (trang 38, 39, 40 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Bác Dương thu hoạch được số ki – lô – gam thóc là:

2 530 + 880 = 3 080 (kg)

Đáp số: 3 080 kg thóc

Toán lớp 3 trang 39, 40 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 39 Bài 1: Tính nhẩm (theo mẫu):

Toán lớp 3 Bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10000 (trang 38, 39, 40 Tập 2) | Kết nối tri thức

a) 6000 + 2000

b) 3000 +4000

c) 5000 + 4000

d) 1000 + 9000

Lời giải:

a) 6000 + 2000

Nhẩm: 6 nghìn + 2 nghìn = 8 nghìn

6000 + 2000 = 8000

b) 3000 + 4000

Nhẩm: 3 nghìn + 4 nghìn = 7 nghìn

3000 + 4000 = 7000

c) 5000 + 4000

Nhẩm: 5 nghìn + 4 nghìn = 9 nghìn

5000 + 4000 = 9000

d) 1000 + 9000

Nhẩm: 1 nghìn + 9 nghìn = 10 nghìn

1000 + 9000 = 10000

Quảng cáo

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 40 Bài 2: Tính nhẩm (theo mẫu):

Toán lớp 3 Bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10000 (trang 38, 39, 40 Tập 2) | Kết nối tri thức

a) 3200 + 700

b) 5000 + 500

c) 8600 + 200

d) 6100 + 800

Lời giải:

a) 3200 + 700

Nhẩm: 2 trăm + 7 trăm = 9 trăm

            3 nghìn 2 trăm + 7 trăm = 3 nghìn 9 trăm

           3200 + 700 = 3900

b) 5000 + 500

Nhẩm: 0 trăm + 5 trăm = 5 trăm

            5 nghìn + 5 trăm = 5 nghìn 5 trăm

             5000 + 500 = 5500

c) 8600 + 200

Nhẩm:  6 trăm + 2 trăm = 8 trăm

             8 nghìn 6 trăm + 2 trăm = 8 nghìn 8 trăm

             8600 + 200 = 8800

d) 6100 + 800

Nhẩm: 1 trăm + 8 trăm = 9 trăm

            6 nghìn 1 trăm + 8 trăm = 6 nghìn 9 trăm

            6100 + 800 = 6900

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 40 Bài 3: Dế mèn sẽ đến cửa hang ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Dế mèn sẽ đến cửa hang nào?

Toán lớp 3 Bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10000 (trang 38, 39, 40 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

A: 5800 + 2000 = 7800

B: 5800 + 2500 = 8300

C: 5800 + 2200 = 8000

Vì 7800 < 8000 < 8300 nên dế mèn sẽ đến cửa hang B.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 40 Bài 4: Nhà vua sai quân lính mang ngựa sắt, gươm sắt, áo giáp sắt và nón sắt đến cho tráng sĩ. Biết rằng cần 1 250 quân lính vận chuyển gươm, áo giáp và nón sắt. Số quân lính vận chuyển ngựa sắt nhiều hơn số quân lính vận chuyển gươm, áo giáp sắt và nón sắt là 2 320 người. Hỏi cần tất cả bao nhiêu quân lính để vận chuyện ngựa, gươm, áo giáp và nón sắt đến cho tráng sĩ?

Toán lớp 3 Bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10000 (trang 38, 39, 40 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Số quân lính vận chuyển ngựa sắt là:

1250+ 2320 = 3570 (người)

Cần tất cả bao nhiêu quân lính là:

1250 + 3570 = 4820 (người)

Đáp số: 4820 người

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác