Toán lớp 3 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông (trang 30, 31, 32, 33, 34 Tập 2) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông trang 30, 31, 32, 33, 34 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3 Tập 2.

Giải Toán lớp 3 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông (trang 30, 31, 32, 33, 34 Tập 2) - Kết nối tri thức

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 30, 31 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 30, 31 Bài 1: Số?

Toán lớp 3 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông (trang 30, 31, 32, 33, 34 Tập 2) | Kết nối tri thức

Hình chữ nhật

ABCD

BEGC

AEGD

Chiều dài

6 cm

? cm

? cm

Chiều rộng

3 cm

? cm

? cm

Diện tích

18 cm2

? cm2

? cm2

Lời giải:

Hình chữ nhật

ABCD

BEGC

AEGD

Chiều dài

6 cm

4 cm

10 cm

Chiều rộng

3 cm

3 cm

3 cm

Diện tích

18 cm2

12 cm2

30 cm2

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 31 Bài 2: Một tấm gỗ hình chữ nhật có chiều rộng 5 cm, chiều dài 15 cm. Tính diện tích tấm gỗ đó.

Toán lớp 3 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông (trang 30, 31, 32, 33, 34 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Diện tích của tấm gỗ là:

15 x 5 = 75 (cm2)

Đáp án: 75 cm2

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 31 Bài 3: Bu-ra-ti-no bẻ miếng sô-cô-la thành bốn miếng nhỏ rồi chia cho 4 bạn như hình vẽ. Hỏi mỗi bạn nhận được miếng sô-cô-la bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Toán lớp 3 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông (trang 30, 31, 32, 33, 34 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Mỗi ô vuông nhỏ là 1 cm2.

Bạn Rô-bot nhận được miếng sô-cô-la hình chữ nhật 6 cm2.

Bạn Bu-ra-ti-no nhận được miếng sô-cô-la 8cm2.

Bạn Gà nhận được miếng sô-cô-la 10 cm2.

Bạn Chim nhận được miếng sô-cô-la 12 cm2.

Toán lớp 3 trang 32, 33 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 32 Bài 1: Số?

Toán lớp 3 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông (trang 30, 31, 32, 33, 34 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Toán lớp 3 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông (trang 30, 31, 32, 33, 34 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 33 Bài 2: Có một miếng bánh hình vuông cạnh 8cm.

a) Tính diện tích miếng bánh hình vuông đó.

b) Nếu cắt đi một hình vuông có cạnh 3cm ở góc của miếng bánh thì diện tích phần miếng bánh còn lại là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông?

Toán lớp 3 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông (trang 30, 31, 32, 33, 34 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

a) 

Diện tích miếng bánh hình vuông là:

8 x 8 = 64 (cm2)

b)

Diện tích phần miếng bánh bị cắt là:

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích phần miếng bánh còn lại là:

64 – 9 = 55 (cm2)

Đáp số: a) 64 cm2; b) 55 cm2

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 33 Bài 3: Ghép bốn tấm bìa trong hình bên thành một hình vuông. Tính diện tích của hình vuông đó.

Toán lớp 3 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông (trang 30, 31, 32, 33, 34 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông (trang 30, 31, 32, 33, 34 Tập 2) | Kết nối tri thức

Mỗi cạnh của hình vuông nhỏ dài 2cm.

Hình vuông xếp được có độ dài cạnh bằng 8 cm.

Diện tích hình vuông là:

8 x 8 = 64 (cm2)

Đáp số: 64 cm2

Toán lớp 3 trang 33, 34 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 33 Bài 1: Hình H gồm hình vuông ABCD và hình chữ nhật DMNP như hình bên.

Toán lớp 3 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông (trang 30, 31, 32, 33, 34 Tập 2) | Kết nối tri thức

a) Tính diện tích hình vuông ABCD và diện tích hình chữ nhật DMNP. 

b) Tính diện tích hình H.

Lời giải:

a)   

Diện tích hình vuông ABCD là:

7 x 7 = 49 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật DMNP là:

20 x 9 = 180 (cm2)

b) 

Diện tích hình H là:

49 + 180 = 229 (cm2)

Đáp số: a) 49 cm2, 180 cm2; b) 229 cm2

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 34 Bài 2: Ba bác kiến rào đất để trồng nấm. Kiến lửa rào mảnh đất màu đỏ. Kiến gió rào mảnh đất màu xanh. Kiến bọ dọt rào mảnh đất màu nâu.

Toán lớp 3 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông (trang 30, 31, 32, 33, 34 Tập 2) | Kết nối tri thức

a)

Toán lớp 3 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông (trang 30, 31, 32, 33, 34 Tập 2) | Kết nối tri thức

b) Mảnh đất nào có diện tích lớn nhất?

Lời giải:

a)

Toán lớp 3 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông (trang 30, 31, 32, 33, 34 Tập 2) | Kết nối tri thức

b) 

Mảnh đất có diện tích lớn nhất là mảnh đất màu đỏ: 25 cm2

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 34 Bài 3: Số?

Toán lớp 3 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông (trang 30, 31, 32, 33, 34 Tập 2) | Kết nối tri thức

Diện tích tấm bìa hình vuông gấp đôi diện tích tấm bìa màu đỏ.

Diện tích tấm bìa hình vuông là ? cm2.

Lời giải:

Diện tích tấm bìa màu đỏ là:

 3 x 6 = 18 (cm2)

Diện tích tấm bìa hình vuông là:

18 x 2 = 36 (cm2)

Đáp số: 36 cm2

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 34 Bài 4: Số?

Có một tấm kính lớn như hình vẽ bên. 

Toán lớp 3 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông (trang 30, 31, 32, 33, 34 Tập 2) | Kết nối tri thức

Người ta cắt ra ba tấm kính hình chữ nhật để cắt vào cửa chớp, mỗi tấm có chiều dài 80 cm, chiều rộng 10 cm. Phần kính còn lại có diện tích là ? cm2.

Lời giải:

Diện tích của tấm kính lớn là:

85 x 30 = 2550 (cm2)

Diện tích mỗi tấm kính cắt đi là:

80 x 10 = 800 (cm2)

Diện tích 3 tấm kính cắt đi là: 

800 x 3 = 2400 (cm2)

Diện tích phần tấm kính còn lại là:

2550 – 2400 = 150 (cm2)

Đáp số: 150 cm2

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác