Toán lớp 3 Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100000 (trang 70, 71, 72 Tập 2) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100000 trang 70, 71, 72 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3 Tập 2.

Giải Toán lớp 3 Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100000 (trang 70, 71, 72 Tập 2) - Kết nối tri thức

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 70, 71 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 70 Bài 1: Tính:

Toán lớp 3 Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100000 (trang 70, 71, 72 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100000 (trang 70, 71, 72 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 71 Bài 2: Đặt tính rồi tính:

43 835 + 55 807

67 254 + 92

25 346 + 37 292

7 528 + 5 345

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100000 (trang 70, 71, 72 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 71 Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu)

Toán lớp 3 Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100000 (trang 70, 71, 72 Tập 2) | Kết nối tri thức

a) 6 000 + 5 000

b) 9 000 + 4 000

c) 7 000 + 9 000

Lời giải:

a) 6000 + 5 000

Nhẩm: 6 nghìn + 5 nghìn = 11 nghìn

6000 + 5000 = 11 000

b) 9000 + 4000 

Nhẩm: 9 nghìn + 4 nghìn = 13 nghìn 

9000 + 4000 = 13 000

c) 7 000 + 9 000

Nhẩm: 7 nghìn + 9 nghìn = 14 nghìn 

7 000 + 9 000 = 14 000

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 71 Bài 4: Để phục vụ học sinh chuẩn bị vào năm hoạc mới, một của hàng đã nhập về 6 500 cuốn sách giáo khoa, 3 860 cuốn sách tham khảo vào 8 500 cuốn vở. Hỏi cửa hàng đó đã nhập về tất cả bao nhiêu cuốn sách và vở?

Lời giải:

Cửa hàng nhập về tất cả số cuốn sách và vở là:

6 500 + 3 860 = 10 360 ( cuốn)

Đáp số: 10 360 cuốn

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 71, 72 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 71 Bài 1: Tính nhẩm (theo mẫu):

Toán lớp 3 Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100000 (trang 70, 71, 72 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

a) 

40 000 + 20 000

Nhẩm: 4 chục nghìn + 2 chục nghìn = 6 chục nghìn

            40 000 + 20 000 = 60 000

60 000 + 30 000

Nhẩm: 6 chục nghìn + 3 chục nghìn = 9 chục nghìn

            60 000 + 30 000 = 90 000

50 000 + 50 000

Nhẩm: 5 chục nghìn + 5 chục nghìn = 100 nghìn 

            50 000 + 50 000 = 100 000

b) 

32 000 + 7000 

Nhẩm: 32 nghìn + 7 nghìn = 39 nghìn

           32 000 + 7 000 = 39 000

49 000 + 2 000

Nhẩm: 49 nghìn + 2 nghìn = 51 nghìn

            49 000 + 2 000 = 51 000

55 000 + 5 000

Nhẩm: 55 nghìn + 5 nghìn = 60 nghìn 

            55 000 + 5000 = 60 000

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 72 Bài 2: Đặt tính rồi tính:

23 459 + 45 816

82 750 + 643

3 548 + 94 627

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100000 (trang 70, 71, 72 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 72 Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:

Toán lớp 3 Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100000 (trang 70, 71, 72 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

a) 

35 000 + 27 000 + 13 000

= 62 000 + 13 000

= 75 000

b) 

20 500 + 50 900 + 8 500

= 71 400 + 8 500 

= 79 900

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 72 Bài 4: Trong một hồ nuôi cá của bác Tư, lần thứ nhất bác thả xuống hồ 10 800 con cá ba sa, lần thứ hai bác thả nhiều hơn lần thứ nhất 950 con cá ba sa. Hỏi cả hai lần bác tư đã thả xuống hồ bao nhiêu con cá ba sa?

Toán lớp 3 Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100000 (trang 70, 71, 72 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Lần thứ hai bác thả số con cá ba sa là:

  10 800 + 950 = 11 750 (con cá)

Cả hai lần bác thả số con cá là: 

  10 800 + 11 750 = 22 550 (con)

Đáp số: 22 550 con cá

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 72 Bài 5: Tìm chữ số thích hợp:

Toán lớp 3 Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100000 (trang 70, 71, 72 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100000 (trang 70, 71, 72 Tập 2) | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác