Toán lớp 3 Bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100000 (trang 115, 116, 117 Tập 2) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100000 trang 115, 116, 117 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3 Tập 2.

Giải Toán lớp 3 Bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100000 (trang 115, 116, 117 Tập 2) - Kết nối tri thức

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 115 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 115 Bài 1: Đặt tính rồi tính:

639 + 5 246

13 627 – 8 454

45 274 + 9 352

86 769 – 78 495

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100000 (trang 115, 116, 117 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 115 Bài 2: Trong các phép tính dưới đây, những phép tính nào có kết quả bé hơn 6 000, những phép tính nào có kết quả lớn hơn 20 000?

Toán lớp 3 Bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100000 (trang 115, 116, 117 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Thực hiện phép tính:

3500 + 2500 = 6000

4956 + 1000 = 5956

15000 + 6000 = 21000

41600 – 21500 = 20100

9850 – 4000 = 5850

Những phép tính có kết quả bé hơn 6 000 là: 9 850 – 4000; 4956 + 1000

Những phép tính có kết quả lớn hơn 20 000 là: 41 600 – 21 500; 15 000 + 6000

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 115 Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:

a) 4569 + 3721 – 500

b) 9170 + (15729 – 7729)

Lời giải:

a) 4 569 + 3 721 – 500 = 8 290 – 500 = 7 790

b) 9 170 + (15 729 – 7 729) = 9 170 + 8000 = 17 170

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 115 Bài 4: Mai mua gấu bông hết 28 000 đồng, mua keo dán hết 3 000 đồng. Mai đưa cho cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại cho Mai bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Mai mua tất cả hết số tiền là:

28 000 + 3 000 = 31 000 (đồng)

Cô bán hàng trả lại cho Mai số tiền là:

50 000 – 31 000 = 19 000 (đồng)

Đáp số: 19 000 đồng

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 115 Bài 5: Tìm chữ số thích hợp:

Toán lớp 3 Bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100000 (trang 115, 116, 117 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100000 (trang 115, 116, 117 Tập 2) | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 116, 117 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 116 Bài 1: Đặt tính rồi tính:

8 673 + 92

45 738 + 39 145

7 486 - 539

63 847 - 37 154

Lời giải:

Toán lớp 3 trang 116, 117 Luyện tập | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 116 Bài 2: Chọn kết quả đúng:

a) Tổng của 6 735 và 3 627 là:

Quảng cáo

A. 10 362

B. 9 362

C. 10 352

D. 3 108

b) Hiệu của 24 753 và 16 238 là:

A. 8 525

B. 18 515

C. 8 515

D. 40 991 

c) Giá trị của biểu thức 12 639 – 8 254 + 2 000 là:

A. 4 385

B. 6 385

C. 6 485

D. 2 385

Lời giải:

a) Tổng của 6 735 và 3 627 là: 

6 735 + 3 627 = 10 362

Chọn A. 

b) Hiệu của 24 753 và 16 238 là:

24 753 – 16 238 = 8515

Chọn C.

c) Giá trị của biểu thức 12 639 – 8 254 + 2 000 là:

12 639 – 8 254 + 2 000 = 4 385 + 2 000 = 6 385

Chọn B.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 116 Bài 3: Đ, S?

a) Đường đi từ cổng công viên đến vườn thú gần hơn đến rạp xiếc 


b) Đường đi từ cổng công viên đến vườn thú xa hơn đến rạp xiếc 


Toán lớp 3 trang 116, 117 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quãng đường từ cổng công viên đến rạp xiếc dài là:

590 + 450 = 1040 (m)

Quãng đường từ cổng công viên đến vườn thú dài là: 

400 + 280 + 370 = 1050 (m)

Vì 1040 < 1050 nên quãng đường từ cổng công viên đến vườn thú xa hơn rạp xiếc.

a) Đường đi từ cổng công viên đến vườn thú gần hơn đến rạp xiếc 

S

b) Đường đi từ cổng công viên đến vườn thú xa hơn đến rạp xiếc 

Đ

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 117 Bài 4: Một trung tâm y tế dự phòng đã nhập về 35 800 liều vắc-xin COVID-19. Đợt thứ nhất dùng hết 16 400 liều vắc-xin, đợt thứ hai dùng hết 17 340 liều vắc-xin. Hỏi sau hai đợt sử dụng, trung tâm y tế đó còn lại bao nhiêu liều vắc-xin COVID-19?

Lời giải:

Cả hai đợt dùng hết số liều vắc-xin COVID 19 là:

16 400 + 17 340 = 33 740 (liều)

Sau hai đợt, trung tâm y tế đó còn lại số liều vắc-xin COVID 19 là:

35 800 – 33 740 = 2060 (liều)

Đáp số: 2060 liều vắc-xin COVID 19

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 117 Bài 5: Vua Lý Thái Tổ hạ Chiếu dời kinh đô từ Hoa Lư (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) về thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long (nay thuộc Thủ đô Hà Nội) vào năm 1010. Hỏi đến năm nay, Chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ đã được bao nhiêu năm?

Toán lớp 3 trang 116, 117 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Đến năm nay, Chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ đã được số năm là: 

2 022 – 1 010 = 1 012 (năm)

Đáp số: 1 012 năm

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác