Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số trang 94, 95, 96 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3 Tập 2.

Giải Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) - Kết nối tri thức

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 94, 95 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 94 Bài 1: Tính:

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 94 Bài 2: Đặt tính rồi tính:

31 504 x 3

23 160 x 4

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 95 Bài 3: Mỗi lần người ta chuyển 15 250 kg thóc vào kho. Hỏi sau 3 lần chuyển như vậy, người ta chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam thóc vào kho?

Lời giải:

Sau 3 lần chuyển như vậy, người ta chuyển được số ki-lô-gam thóc là: 

15 250 x 3 = 45 750 (kg)

Đáp số: 45 750 kg thóc

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 95 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 95 Bài 1: Số?

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 95 Bài 2: Đặt tính rồi tính:

10 706 × 9 

12 060 × 8

15 108 × 5

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 95 Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu):

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

a) 11 000 x 9 

b) 21 000 x 3

c) 15 000 x 6

Lời giải:

a) 11 000 x 9 

Nhẩm: 11 nghìn x 9 = 99 nghìn 

            11 000 x 9 = 99 000

b) 21 000 x 3

Nhẩm: 21 000 x 3 = 63 nghìn 

            21 000 x 3 = 63 000

c) 15 000 x 6 

Nhẩm: 15 nghìn × 6 = 90 nghìn 

            15 000 × 6 = 90 000

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 95 Bài 4: Có ba kho chứa dầu, mỗi kho chứa 12 000 l. Người ta đã chuyển đi 21 000 l dầu. Hỏi ba kho đó còn lại bao nhiêu lít dầu?

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Ba kho có số lít dầu là:

12 000 × 3 = 36 000 (lít)

Sau khi chuyển 21 000 lít dầu đi thì kho còn lại số lít dầu là:

36 000 – 21 000 = 15 000 (lít)

Đáp số: 15 000 lít dầu

Toán lớp 3 trang 96 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 96 Bài 1: Số?

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 96 Bài 2:

a) Đặt tính rồi tính:

31 624 x 3

15 041 x 3

b) Tính giá trị của biểu thức:

26 745 + 12 071 x 6

Lời giải:

Quảng cáo

a)

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

b) 

26 745 + 12 071 x 6 

= 26 745 + 72 426 

= 99 171

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 96 Bài 3: Việt mua 6 quyển vở, mỗi quyển giá 6 000 đồng. Việt đưa cô bán hàng tờ 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại cho Việt bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Việt mua hết số tiền là:

6 000 x 6 = 36 000 (đồng)

Cô bán hàng trả lại cho Việt số tiền là:

100 000 – 36 000 = 64 000 (đồng)

Đáp số: 64 000 đồng

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 96 Bài 4: Trong một nông trại ươm cây giống có hai vườn ươm, mỗi vườn có 14 000 cây giống. Trong một trại ươm khác có 15 000 cây giống. Hỏi cả 2 trại ươm đó có bao nhiêu cây giống?

Toán lớp 3 Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (trang 94, 95, 96 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Hai vườn ươm có số cây giống là:

 14 000 x 2 = 28 000 (cây)

Cả hai trại ươm có số cây giống là:

 28 000 + 15 000 = 43 000 (cây)

Đáp số: 43 000 cây giống

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác