Toán lớp 3 Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã (trang 12, 13, 14 Tập 2) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã trang 12, 13, 14 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3 Tập 2.

Giải Toán lớp 3 Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã (trang 12, 13, 14 Tập 2) - Kết nối tri thức

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 12, 13 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 12 Bài 1: Mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ?

Toán lớp 3 Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã (trang 12, 13, 14 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Đồng hồ A chỉ 1 giờ.

Đồng hồ B chỉ 5 giờ.

Đồng hồ C chỉ 9 giờ.

Đồng hồ D chỉ 10 giờ.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 13 Bài 2: Chọn cặp số và số La Mã thích hợp:

Toán lớp 3 Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã (trang 12, 13, 14 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Số 13 - XIII

Số 15 - XV 

Số 11 - XI 

Số 17 - XVII 

Toán lớp 3 Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã (trang 12, 13, 14 Tập 2) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 13 Bài 3:

a) Đọc các số La Mã sau: VI; V; VIII; II; XI; IX.

b) Viết các số từ 1 đến 15 thành số La Mã.

Lời giải:

a) Đọc số La Mã: VI: số 6; V: số năm; VIII: số tám; II: số hai; XI: số mười một; IX: số chín.

b) Viết các số từ 1 đến 15 thành số La Mã: 

1 – I

9 – IX

2 – II

10 – X

3 – III

11 – XI

4 – IV 

12 – XII

5 – V

13 – XIII

6 – VI

14 – XIV

7 – VII

15 – XV 

8 – VIII 


Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 13, 14 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 13 Bài 1: Dùng que tính có thể xếp thành các số La Mã như hình bên:

Toán lớp 3 Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã (trang 12, 13, 14 Tập 2) | Kết nối tri thức

a) Dùng 5 que tính hãy xếp thành số 8, số 13 bằng chữ số La Mã.

b) Để xếp được ba số 9 bằng chữ số La Mã thì dùng hết mấy que tính?

Lời giải:

a) Dùng 5 que tính hãy xếp thành số 8, số 13 bằng chữ số La Mã: 

Số 8 

Toán lớp 3 Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã (trang 12, 13, 14 Tập 2) | Kết nối tri thức

Số 13

Toán lớp 3 Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã (trang 12, 13, 14 Tập 2) | Kết nối tri thức

b) Số 9:

Toán lớp 3 Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã (trang 12, 13, 14 Tập 2) | Kết nối tri thức

Để xếp được một số 9 thì dùng hết 3 que tính.

Để xếp được ba số 9 cần dùng số que tính là:

3 × 3 = 9 (que tính)

Đáp số: 9 que tính

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 14 Bài 2:

a) Tìm số La Mã thích hợp:

Toán lớp 3 Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã (trang 12, 13, 14 Tập 2) | Kết nối tri thức

b) Sắp xếp các số XVIII, XVII, XII, XVIII theo thứ tự từ bé đến lớn. 

Lời giải:

Lời giải

a) Em được dãy số: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18

Em tìm các số La Mã thích hợp như hình vẽ: 

Toán lớp 3 Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã (trang 12, 13, 14 Tập 2) | Kết nối tri thức

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: XII, XIII, XVII, XVIII.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 14 Bài 3: Chọn đồng hồ điện tử thích hợp vói đồng hồ mặt trời:

Toán lớp 3 Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã (trang 12, 13, 14 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Đồng hồ A là 14 giờ vì bóng của kim chỉ vào II.

Đồng hồ B là 6 giờ vì bóng của kim chỉ vào VI.

Đồng hồ C chỉ 8 giờ vì bóng của kim chỉ vào VIII.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 14 Bài 4: Tìm đường đi cho chú linh dương đến hồ uống nước theo thứ tự các số La Mã từ I đến XX

Toán lớp 3 Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã (trang 12, 13, 14 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã (trang 12, 13, 14 Tập 2) | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác