Toán lớp 3 Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông (trang 26, 27, 28, 29 Tập 2) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông trang 26, 27, 28, 29 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông (trang 26, 27, 28, 29 Tập 2) - Kết nối tri thức

Quảng cáo

Video Giải Toán lớp 3 Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông - Cô Phương Thảo (Giáo viên VietJack)

Toán lớp 3 trang 27 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 27 Bài 1: So sánh diện tích hình tam giác ABC với diện tích hình tam giác ADC:

Toán lớp 3 Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông (trang 26, 27, 28, 29 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Vì hình tam giác ABC nằm trong hình tam giác ADC nên diện tích tam giác ABC nhỏ hơn diện tích tam giác ADC.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 27 Bài 2: Hình con vật nào dưới đây có diện tích lớn hơn?

Toán lớp 3 Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông (trang 26, 27, 28, 29 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Con voi màu vàng gồm 29 ô vuông. 

Con cá màu xanh gồm 28 ô vuông. 

Vậy diện tích hình con voi lớn hơn diện tích hình con cá. 

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 27 Bài 3: So sánh diện tích hình A với diện tích hình B.

Toán lớp 3 Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông (trang 26, 27, 28, 29 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Hình A gồm 4 ô vuông, hình B gồm 4 ô vuông. 

Vậy diện tích hình A và hình B bằng nhau.

Toán lớp 3 trang 28, 29 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 28 Bài 1: Hoàn thành bảng sau (theo mẫu):

Đọc

Viết

Mười lăm xăng – ti – mét vuông

15 cm2

Hai trăm ba mươi tư xăng – ti – mét vuông

?

?

1 500 cm2

Mười nghìn xăng – ti – mét vuông

?

Quảng cáo

Lời giải:

Đọc

Viết

Mười lăm xăng – ti – mét vuông

15 cm2

Hai trăm ba mươi tư xăng – ti – mét vuông

234 cm2

Một nghìn năm trăm xăng – ti – mét vuông

1 500 cm2

Mười nghìn xăng – ti – mét vuông

10 000 cm2

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 29 Bài 2: Số?

Toán lớp 3 Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông (trang 26, 27, 28, 29 Tập 2) | Kết nối tri thức

a) Hình con sâu gồm ? ô vuông 1 cm2. 

Diện tích hình con sâu bằng ? cm2.

b) Hình con hươu cao cổ gồm ? ô vuông 1 cm2.

Diện tích hình con hươu cao cổ bằng ? cm2.

Lời giải:

a) Hình con sâu gồm 4 ô vuông 1 cm2.

Diện tích hình con sâu bằng 4 cm2.

b) Hình con hươu cao cổ gồm 9 ô vuông 1 cm2.

Diện tích hình con hươu cao cổ bằng 9 cm2.

Toán lớp 3 trang 29 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 29 Bài 1: Tính (theo mẫu):

Mẫu: 2 cm2 + 3cm2 = 5cm2

5 cm2 x 2 = 10cm2

a)  37 cm2 + 25 cm2

b) 15 cm2 x 4

     50 cm2 – 12 cm2 

     56 cm: 7

Lời giải:

a) 

37 cm2 + 25 cm2 = 62 cm2

b) 

15 cm2 x 4 = 60 cm2

50 cm2 – 12 cm2 = 38 cm2

56 cm2 : 7 = 8 cm2

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 29 Bài 2: Cánh diều màu đỏ có diện tích 900 cm2. Cánh diều màu vàng có diện tích 880 cm2. Hỏi diện tích cánh diều màu đỏ hơn diện tích cánh diều màu vàng bao nhiêu xăng – ti – mét vuông?

Toán lớp 3 Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông (trang 26, 27, 28, 29 Tập 2) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Diện tích cánh diều màu đỏ hơn diện tích cánh diều màu vàng số xăng – ti – mét vuông là:

900 – 880 = 20 (cm2)

Đáp số: 20 cm2

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên