Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông (Tập 2 trang 23, 24, 25) - Kết nối tri thức

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 23, 24, 25 Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3.

Giải vở bài tập Toán lớp 3 Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông (Tập 2 trang 23, 24, 25) - Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 Bài 51 Tiết 1 trang 23, 24

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 23 Bài 1: Cho hai hình tứ giác ABCD và ABEG (như hình vẽ). Tô màu vào hình tứ giác có diện tích bé hơn.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 23, 24 Bài 51 Tiết 1 | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Hình tứ giác AGEB nằm trong hình tứ giác ADCB nên hình tứ giác AGEB nhỏ hơn hình tứ giác ADCB.

Ta tô màu được như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 23, 24 Bài 51 Tiết 1 | Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 23 Bài 2:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 23, 24 Bài 51 Tiết 1 | Kết nối tri thức

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình A gồm .......... ô vuông.

Hình B gồm .......... ô vuông.

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng.

A. Diện tích hình A lớn hơn.

B. Diện tích hình B lớn hơn.

C. Diện tích hình A bằng diện tích hình B.

Lời giải:

Quảng cáo

a, Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình A gồm 31 ô vuông

Hình B gồm 23 ô vuông

b, Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng.

Ta coi mỗi ô vuông có diện tích là 1 cm2.

Diện tích hình A là:

31 × 1 = 31 (cm2)

Diện tích hình B là:

23 × 1 = 23 (cm2)

Vậy diện tích hình A lớn hơn diện tích hình B.

Vậy ta khoanh vào đáp án A.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 23 Bài 3: Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 23, 24 Bài 51 Tiết 1 | Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 23, 24 Bài 51 Tiết 1 | Kết nối tri thức

A. Diện tích hình M lớn hơn diện tích hình N.

B. Diện tích hình M bằng diện tích hình N.

C. Diện tích hình M bé hơn diện tích hình N.

Lời giải:

Quảng cáo

Hình M có diện tích bằng 6 ô vuông.

Hình N có diện tích bằng 6 ô vuông.

A. Diện tích hình M lớn hơn diện tích hình N.Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 23, 24 Bài 51 Tiết 1 | Kết nối tri thức

B. Diện tích hình M bằng diện tích hình N. Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 23, 24 Bài 51 Tiết 1 | Kết nối tri thức

C. Diện tích hình M bé hơn diện tích hình N. Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 23, 24 Bài 51 Tiết 1 | Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 24 Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 23, 24 Bài 51 Tiết 1 | Kết nối tri thức

Hình chú vịt gồm bao nhiêu ô vuông?

A. 10 ô vuông

B. 12 ô vuông

C. 11 ô vuông

Lời giải:

Quảng cáo

Hình chú vịt gồm 11 ô vuông.

Chọn đáp án C.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 Bài 51 Tiết 2 trang 24, 25

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 24 Bài 1: Hoàn thành bảng sau (theo mẫu).

Đọc

Viết

Ba mươi lăm xăng-ti-mét vuông

35 cm2

Ba nghìn không trăm linh tư xăng-ti-mét vuông

8 407 cm2

9 056 cm2

Lời giải:

Đọc

Viết

Ba mươi lăm xăng-ti-mét vuông

35 cm2

Ba nghìn không trăm linh tư xăng-ti-mét vuông

3 004 cm2

Tám nghìn bốn trăm linh bảy xăng-ti-mét vuông

8 407 cm2

Chín nghìn không trăm năm mươi sáu xăng-ti-mét vuông

9 056 cm2

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 24 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 24, 25 Bài 51 Tiết 2 | Kết nối tri thức

a) Hình A gồm ........... ô vuông 1 cm2. Diện tích hình A bằng ........... cm2 .

b) Hình B gồm ........... ô vuông 1 cm2. Diện tích hình B bằng ........... cm2 .

Lời giải:

a) Hình A gồm 31 ô vuông 1 cm2. Diện tích hình A bằng 31 cm2 .

b) Hình B gồm 23 ô vuông 1 cm2. Diện tích hình B bằng 23 cm2 .

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 24 Bài 3: Tính (theo mẫu).

Mẫu: 23 cm2 + 7 cm2 = 40 cm2

40 cm2 : 8 = 5 cm2

a) 537 cm2 + 638 cm2 = ............................ cm2

2 385 cm2 – 917 cm2 = .......................... cm2

b) 219 cm2 × 4 = ......................... cm2

525 cm2 : 5 = .......................... cm2

Lời giải:

a) 537 cm2 + 638 cm2 = 1 175 cm2

2 385 cm2 – 917 cm2 = 1 468 cm2

b) 219 cm2 × 4 = 876 cm2

525 cm2 : 5 = 105 cm2

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 25 Bài 4: Tờ giấy màu đỏ có diện tích là 950 cm2. Tờ giấy màu vàng có diện tích là 670 cm2. Hỏi diện tích tờ giấy màu vàng bé hơn diện tích tờ giấy màu đỏ là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Lời giải:

Diện tích tờ giấy màu vàng bé hơn diện tích giấy màu đỏ là:

950 – 670 = 280 (cm2)

Đáp số: 280 cm2.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 25 Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hai bạn kiến đen đang sơn lại một mặt bên của rô-bốt rùa (như hình vẽ). Các bạn sơn các ô xen kẽ hai màu xanh và trắng, mỗi ô có diện tích 1 cm2.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 24, 25 Bài 51 Tiết 2 | Kết nối tri thức

Vậy một mặt bên của rô-bốt rùa sẽ có ........... cm2 được sơn màu xanh và ............. cm2 được sơn màu trắng.

Lời giải:

Vì một mặt bên của rô-bốt rùa có 10 ô màu xanh và 10 ô màu trắng.

Vậy một mặt bên của rô-bốt rùa sẽ có 10 cm2 được sơn màu xanh và 10 cm2 được sơn màu trắng.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác