Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông (Tập 2 trang 18, 19, 20, 21, 22) - Kết nối tri thức

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 18, 19, 20, 21, 22 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3.

Giải vở bài tập Toán lớp 3 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông (Tập 2 trang 18, 19, 20, 21, 22) - Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 Bài 50 Tiết 1 trang 18, 19

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 18 Bài 1: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:

a) 4 cm, 7cm và 10 cm.

b) 15 dm, 20 dm và 30 dm.

c) 9 dm, 9 dm và 9 dm.

Lời giải:

Quảng cáo

a) Chu vi hình tam giác là:

4 + 7 + 10 = 21 (cm)

Đáp số: 21 cm

b) Chu vi hình tam giác là:

15 + 20 + 30 = 65 (dm)

Đáp số: 65 dm

c) Chu vi hình tam giác là:

9 + 9 + 9 = 27 (dm)

Đáp số: 27 dm

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 18 Bài 2: Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là 20 dm, 30 dm, 20 dm và 30 dm.

Lời giải:

Quảng cáo

Chu vi hình tứ giác là:

20 + 30 + 20 + 30 = 100 (dm)

Đáp số: 100 dm

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 19 Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Để làm đồ chơi, Rô-bốt cắt các miếng bìa có kích thước như hình dưới đây:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 18, 19 Bài 50 Tiết 1 | Kết nối tri thức

a) Chu vi của miếng bìa hình tam giác là:

A. 45 cm

B. 40 cm

C. 42 cm

b) Chu vi của miếng bìa hình tứ giác là:

A. 80 cm

B. 85 cm

C. 90 cm

Lời giải:

Quảng cáo

a) Chu vi của miếng bìa hình tam giác là:

15 + 15 + 12 = 42 (cm)

Đáp số: 42 cm

Chọn đáp án C

b) Chu vi của miếng bìa hình tứ giác là:

30 + 30 + 20 + 15 = 85 (cm)

Đáp số: 85 cm

Chọn đáp án B

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 19 Bài 4: Tô màu đỏ vào hình có chu vi lớn nhất, màu xanh vào hình có chu vi bé nhất.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 18, 19 Bài 50 Tiết 1 | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Chu vi hình tam giác là: 7 + 7 + 7 = 21 cm

Chu vi hình tứ giác thứ nhất là: 3+ 4 + 5 + 6 = 18 cm

Chu vi tứ giác hình thứ hai là: 4 + 4 + 4 + 7 = 19 cm

Hình có chu vi lớn nhất là:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 18, 19 Bài 50 Tiết 1 | Kết nối tri thức

Hình có chu vi bé nhất là:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 18, 19 Bài 50 Tiết 1 | Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 Bài 50 Tiết 2 trang 20

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 20 Bài 1: Hoàn thành bảng sau (theo mẫu)

Cạnh hình vuông

9 cm

5 dm

8 m

10 dm

Chu vi hình vuông

36 cm

Lời giải:

Chu vi hình vuông= (độ dài một cạnh) × 4

5 × 4 = 20 (dm)

8 × 4 = 32 (dm)

10 × 4 = 40 (dm)

Ta điền được bảng như sau:

Cạnh hình vuông

9 cm

5 dm

8 m

10 dm

Chu vi hình vuông

36 cm

20 dm

32 m

40 dm

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 20 Bài 2: Tính chu vi hình chữ nhật có:

a) Chiều dài 7 cm, chiều rộng 3 cm.

b) Chiều dài 6 m, chiều rộng 3 m.

Lời giải:

a) Chu vi hình chữ nhật là:

(7 + 3) × 2 = 20 (cm)

Đáp số: 20 cm

b) Chu vi hình chữ nhật là:

(6 + 3) × 2 = 18 (m)

Đáp số: 20 m

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 20 Bài 3: Bạn Nam dùng các que tính để xếp thành một hình chữ nhật. Biết chiều dài được xếp bởi 5 que tính và chiều rộng được xếp bởi 3 que tính.

a) Để vừa đủ que tính xếp thành hình chữ nhật như trên, bạn Nam cần bao nhiêu que tính?

b) Có thể dùng hết số que tính trên để xếp thành một hình vuông được không? Nếu có, em hãy tính xem mỗi cạnh hình vuông được xếp bởi mấy que tính.

Lời giải:

a) Một hình chữ nhật có 2 cạnh chiều dài và 2 cạnh chiều rộng

Bạn Nam cần số que tính để xếp các cạnh chiều dài của hình chữ nhật là:

5 × 2=10 (que)

Bạn Nam cần số que tính để xếp các cạnh chiều rộng của hình chữ nhật là:

3 × 2 = 6 (que)

Bạn Nam cần số que tính để xếp hình chữ nhật là:

10 + 6 = 16 (que)

b) Vì một hình vuông có 4 cạnh nên ta lấy số que tính chia cho 4 để tìm số que của mỗi cạnh

Số que tính ở mỗi cạnh là:

16 : 4 = 4 (que)

Đáp số:

a) 16 que.

b) 4 que.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 Bài 50 Tiết 3 trang 21, 22

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 21 Bài 1: Nối hình với số đo là chu vi của hình đó

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 21, 22 Bài 50 Tiết 3 | Kết nối tri thức

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật là:

(3+6) × 2 = 18 (cm)

Chu vi hình vuông là:

8 × 4= 32 (cm)

Chu vi hình thang là:

3 + 4 + 5 + 7 = 19 (cm)

Ta nối được như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 21, 22 Bài 50 Tiết 3 | Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 22 Bài 2: Viết câu trả lời thích hợp vào chỗ chấm.

Rô-bốt sử dụng một đoạn dây vừa đủ để trang trí viền của bức tranh hình chữ nhật có chiều dài 12 dm và chiều rộng 80 cm. Tính độ dài của đoạn dây mà Rô-bốt đã dùng.

Nam đã giải như sau:

Bài giải

Độ dài đoạn dây Rô-bốt đã dùng là:

(12 + 80) × 2 = 184 (cm)

Đáp số: 184 cm.

Theo em, Nam tính đúng hay sai?

Trả lời:………..

Lời giải:

Nam tính sai vì chiều dài và chiều rộng không cùng đơn vị đo. Nam phải đổi

12 dm = 120 cm rồi mới tính:

Độ dài đoạn dây Rô-bốt đã dùng là

(120 + 80) × 2 = 400 (cm)

Đáp số: 400 cm.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 22 Bài 3: Cô Hương làm một hàng rào quanh vườn hoa có dạng hình chữ nhật với chiều dài 8 m và chiều rộng 4 m. Cô có để lối vào 1 m (như hình vẽ). Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu mét?

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 21, 22 Bài 50 Tiết 3 | Kết nối tri thức

Lời giải:

Chu vi vườn hoa là:

(8 + 4) × 2 = 24 (m)

Hàng rào dài số mét là:

24 – 1 = 23 (m)

Đáp số : 23 m

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác