Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 73: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu (Tập 2 trang 99, 100, 101, 102) - Kết nối tri thức

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 99, 100, 101, 102 Bài 73: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3.

Giải vở bài tập Toán lớp 3 Bài 73: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu (Tập 2 trang 99, 100, 101, 102) - Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 Bài 73 Tiết 1 trang 99

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 99 Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Một nhóm gồm 4 bạn cùng tham gia một cuộc thi toán. Mỗi bạn đã đưa ra câu trả lời cho 20 câu hỏi và số câu trả lời đúng được ghi nhận như trong bảng dưới đây

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 99 Bài 73 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Mỗi gạch là một câu trả lời đúng.

a) Mỗi bạn đã đưa ra số câu trả lời đúng là:

Mai: …… câu; Việt: ….. câu; Rô-bốt: ….. câu; Nam: ….. câu.

b) Bạn…………. trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất.

c) Với mỗi câu trả lời đúng, người chơi nhận được 1 điểm. Vậy bạn có số điểm cao nhất nhận được nhiều hơn bạn có số điểm thấp nhất … điểm

Lời giải:

Quảng cáo

a) Mỗi bạn đã đưa ra số câu trả lời đúng là:

Mai: 14 câu; Việt: 15 câu; Rô-bốt: 11 câu; Nam: 12 câu.

b) Bạn Việt trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất.

c) Với mỗi câu trả lời đúng, người chơi nhận được 1 điểm. Vậy bạn có số điểm cao nhất nhận được nhiều hơn bạn có số điểm thấp nhất 4 điểm

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 99 Bài 2: Chọn 15 đồ vật (khác tên gọi) bất kì trong nhà em. Quan sát, phân loại, và ghi chép tên gọi những đồ vật đó theo chất liệu: vải, gỗ, nhựa, kim loại, vào chỗ chấm dưới đây.

- Những đồ vật làm bằng vải: rèm cửa, ……………………………………

- Những đồ vật làm bằng gỗ: …………………………………………………...

- Những đồ vật làm bằng nhựa: ………………………………………………...

- Những đồ vật làm bằng kim loại: …………………………………………….

- Theo như kết quả thống kê, trong những đồ vật em chọn:

- Những đồ vật làm từ chất liệu ……………………….. có nhiều nhất.

- Những đồ vật làm từ chất liệu………………………… có ít nhất.

Lời giải:

Quảng cáo

Những đồ vật em chọn nhẫu nhiên là: chăn, màn, ghế, tủ nhựa, lược, giường, ổ khóa, chìa khóa, khăn trải bàn, chai nước, nồi, ấm nước, tủ giầy, móc treo quần áo, bồn rửa bát

- Những đồ vật làm bằng vải: rèm cửa, chăn, màn.

- Những đồ vật làm bằng gỗ: ghế, giường.

- Những đồ vật làm bằng nhựa: tủ nhựa, lược, chai nước, rổ.

- Những đồ vật làm bằng kim loại: ổ khóa, chìa khóa, nồi, ấm nước, móc treo quần áo, bồn rửa bát.

- Theo như kết quả thống kê, trong những đồ vật em chọn:

- Những đồ vật làm từ chất liệu kim loại có nhiều nhất.

- Những đồ vật làm từ chất liệu gỗ có ít nhất.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 Bài 73 Tiết 2 trang 100

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 100 Bài 1: Mai đã ghi chép lại số quả trứng mà đàn gà đẻ được vào mỗi ngày trong tuần vừa qua vào bảng số liệu như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 100 Bài 73 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Xem bảng số liệu trên rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Vào thứ ……. thì gà đẻ ít trứng nhất.

b) Vào thứ ……. thì gà đẻ nhiều trứng nhất.

c) Vào các thứ ……………………………………………… gà đẻ ít hơn 7 quả trứng.

d) Trong tuần vừa qua, đàn gà đã đẻ được tất cả ….. quả trứng.

e) Trong hai ngày cuối tuần, Mai thu hoạch được …. quả trứng.

Lời giải:

Quảng cáo

a) Vào thứ Sáu thì gà đẻ ít trứng nhất.

b) Vào thứ Năm thì gà đẻ nhiều trứng nhất.

c) Vào các thứ: thứ Hai, thứ Ba, thứ Sáu, Chủ nhật gà đẻ ít hơn 7 quả trứng.

d) Trong tuần vừa qua, đàn gà đã đẻ được tất cả 40 quả trứng.

e) Trong hai ngày cuối tuần, Mai thu hoạch được 11 quả trứng.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 100 Bài 2: Cho bảng số liệu về số túi bột mì bán được trong 4 tuần của tháng 2 ở một cửa hàng tạp hóa.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 100 Bài 73 Tiết 2 | Kết nối tri thức

Xem bảng số liệu trên rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Trong tuần cuối cùng của tháng, cửa hàng đã bán được ….. túi bột mì đa dụng và ….. túi bột bánh mì.

b) Mỗi tuần, cửa hàng bán được số túi bột bánh mì là:

Tuần 1: …. túi; tuần 2: …. túi; tuần 3: … túi; tuần 4: …. túi.

c) Trong tuần đầu tiên, cửa hàng bán được tất cả …… túi bột mì.

d) Trong tuần thứ ba, loại bột …………….. bán được nhiều túi hơn.

Lời giải:

Quảng cáo

a) Trong tuần cuối cùng của tháng, cửa hàng đã bán được 30 túi bột mì đa dụng và 20 túi bột bánh mì.

b) Mỗi tuần, cửa hàng bán được số túi bột bánh mì là:

Tuần 1: 30 túi; tuần 2: 50 túi; tuần 3: 10 túi; tuần 4: 20 túi.

c) Trong tuần đầu tiên, cửa hàng bán được tất cả 50 túi bột mì.

d) Trong tuần thứ ba, loại bột mì đa dụng bán được nhiều túi hơn.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 Bài 73 Tiết 3 trang 101, 102

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 101 Bài 1: Rô- bốt làm một cuộc khảo sát xem trong tuần trước mỗi người bạn của mình đọc bao nhiêu cuốn sách và bảng dưới đây là kết quả của cuộc khảo sát đó.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 101, 102 Bài 73 Tiết 3 - Kết nối tri thức

a) Rô-bốt đã tổng hợp kết quả của cuộc khảo sát đó thành bảng số liệu. Hãy giúp Rô – bốt hoàn thành bảng số liệu dưới đây

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 101, 102 Bài 73 Tiết 3 - Kết nối tri thức

b) Dựa vào bảng số liệu trên, viết vào chỗ chấm cho thích hợp.

Có ….. bạn đọc 3 cuốn sách

Có ….. bạn đọc 4 cuốn sách

Các bạn tham gia cuộc khảo sát đã đọc tất cả…… cuốn sách

Lời giải:

a)

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 101, 102 Bài 73 Tiết 3 - Kết nối tri thức

b)

7 bạn đọc 3 cuốn sách.

3 bạn đọc 4 cuốn sách.

Các bạn tham gia cuộc khảo sát đã đọc tất cả 40 cuốn sách.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 102 Bài 2: Cho bảng số liệu về số vật nuôi của 4 trang trại.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 101, 102 Bài 73 Tiết 3 - Kết nối tri thức

Dựa vào bảng số liệu trên, viết vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Trang trại …. nuôi nhiều bò sữa nhất.

b) Trang trại ….. nuôi nhiều cừu nhất.

c) Trang trại D nuôi tất cả …. con cừu và bò sữa.

d) Bốn trang trại này có tất cả ….. con cừu.

Lời giải:

a) Trang trại C nuôi nhiều bò sữa nhất.

b) Trang trại B nuôi nhiều cừu nhất.

c) Trang trại D nuôi tất cả 165 con cừu và bò sữa.

d) Bốn trang trại này có tất cả 385 con cừu.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 102 Bài 3:

a) Hoàn thành bảng số liệu về số bạn yêu thích của các thể loại phim của lớp 3A.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 101, 102 Bài 73 Tiết 3 - Kết nối tri thức

b) Dựa vào bảng số liệu trên, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

- Phim ……………………………. được các bạn nữ yêu thích nhất.

- Phim ……………………………. được các bạn nam yêu thích nhất.

- Phim ……………………………. được nhiều bạn yêu thích nhất.

Lời giải:

a) Hoàn thành bảng số liệu về số bạn yêu thích của các thể loại phim của lớp 3A.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 101, 102 Bài 73 Tiết 3 - Kết nối tri thức

b) Dựa vào bảng số liệu trên, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

- Phim hài được các bạn nữ yêu thích nhất.

- Phim hành động được các bạn nam yêu thích nhất.

- Phim hài được nhiều bạn yêu thích nhất.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác