Toán lớp 3 Bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ (trang 11, 12, 13) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ trang 11, 12, 13 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 Bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ (trang 11, 12, 13) - Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 11, 12 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 11 Bài 1: Tìm số hạng (theo mẫu):

Toán lớp 3 trang 11, 12 Hoạt động | Kết nối tri thức

a)   ?   + 20 = 35

b)   ?   + 15 = 25

c) 14 +   ?   = 28   

Lời giải:

Quảng cáo

Muốn tìm một số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Từ đó ta tính được số hạng như sau:

a)   ?   + 20 = 35

35 – 20 = 15

b)   ?   + 15 = 25

25 – 15 = 10

c) 14 +   ?   = 28

28 – 14 = 14

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 Bài 2: Số?

Toán lớp 3 trang 11, 12 Hoạt động | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Muốn tìm một số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Thực hiện các phép tính trừ, em điền được các số như sau:

Số hạng

18

22

21

22

  60

Số hạng

12

16

33

18

110

Tổng

30

38

54

40

170

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 Bài 3: Hai bến đỗ có tất cả 65 thuyền để chở khách đi tham quan, trong đó bến thứ nhất có 40 thuyền. Hỏi bến thứ hai có bao nhiêu thuyền?

Lời giải:

Quảng cáo

Bến thứ hai có số thuyền là:

65 – 40 = 25 (thuyền)

Đáp số: 25 thuyền

Toán lớp 3 trang 13 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 13 Bài 1: a) Tìm số bị trừ (theo mẫu):

Toán lớp 3 trang 13 Hoạt động | Kết nối tri thức

b) Tìm số trừ (theo mẫu):

Toán lớp 3 trang 13 Hoạt động | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 13 Hoạt động | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 13 Bài 2: Số?

Số bị trừ

70

?

34

?

64

Số trừ

20

14

?

26

?

Hiệu

50

25

12

18

37

Lời giải:

∙ Cột thứ hai cần tìm số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Do đó số bị trừ là: 25 + 14 = 39.

∙ Cột thứ ba cần tìm số trừ. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Do đó số trừ là: 34 – 12 = 22.

∙ Cột thứ tư cần tìm số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Do đó số bị trừ là: 26 + 18 = 44.

∙ Cột cuối cùng cần tìm số trừ. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Do đó số trừ là: 64 – 37 = 27.

Em điền được các số như sau:

Số bị trừ

70

39

34

44

64

Số trừ

20

14

22

26

27

Hiệu

50

25

12

18

37

Toán lớp 3 trang 13 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 13 Bài 1: Chọn câu trả lời đúng:

a) Biết số trừ là 36, hiệu là 25, số bị trừ là:

A. 51

B. 11

C. 61

b) Biết số bị trừ là 52, hiệu là 28, số trừ là:

A. 80

B. 34

C. 24

Lời giải:

Em áp dụng: Số bị trừ = Số trừ + Hiệu

a) Biết số trừ là 36, hiệu là 25, số bị trừ là:

Số bị trừ là: 36 + 25 = 61

Chọn C. 

b) Biết số bị trừ là 52, hiệu là 28, số trừ là:

Số trừ là: 52 – 28 = 24

Chọn C. 

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 13 Bài 2: Lúc đầu có 64 con vịt ở trên bờ. Lúc sau có một số con vịt xuống ao bơi lội, số vịt còn lại ở trên bờ là 24 con. Hỏi có bao nhiêu con vịt xuống ao?

Lời giải:

Số con vịt xuống ao là: 

64 – 24 = 40 (con) 

Đáp số: 40 con vịt

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên