Toán lớp 3 Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 (trang 33, 34, 35) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 trang 33, 34, 35 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 (trang 33, 34, 35) - Kết nối tri thức

Video Giải Toán lớp 3 Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 - Kết nối tri thức - Cô Trần Phương Thảo (Giáo viên VietJack)

Toán lớp 3 trang 33 Khám phá

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 33 Câu hỏi khám phá:

a)

Toán lớp 3 trang 33 Khám phá | Kết nối tri thức

b) Hoàn thành bảng nhân 8, bảng chia 8.

Toán lớp 3 trang 33 Khám phá | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

a) Số cái vòi của hai con bạch tuộc bằng số cái vòi của một con bạch tuộc nhân với 2.

Bài giải

2 con bạch tuộc có số cái vòi là:

8 × 2 = 16 (cái vòi)

                Đáp số: 16 cái vòi.

b) Em điền được bảng nhân 8 và bảng chia 8 như sau:

Bảng nhân 8

Bảng chia 8

8 × 1 = 8


8 : 8 = 1

8 × 2 = 16


16 : 8 = 2

8 × 3 = 24


24 : 8 = 3

8 × 4 = 32


32 : 8 = 4

8 × 5 = 40


40 : 8 = 5

8 × 6 = 48


48 : 8 = 6

8 × 7 = 56


56 : 8 = 7

8 × 8 = 64


64 : 8 = 8

8 × 9 = 72


72 : 8 = 9

8 × 10 = 80


80 : 8 = 10

Toán lớp 3 trang 34 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 34 Bài 1: Số?

a)

Toán lớp 3 trang 34 Hoạt động | Kết nối tri thức

b)

Toán lớp 3 trang 34 Hoạt động | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Lời giải:

Muốn tìm tích ta lấy hai thừa số nhân với nhau.

Muốn thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

a)

Toán lớp 3 trang 34 Hoạt động | Kết nối tri thức

b)

Toán lớp 3 trang 34 Hoạt động | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 34 Bài 2: Số?

Mỗi hộp bút có 8 chiếc bút chì màu:

Toán lớp 3 Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 (trang 33, 34, 35) | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 (trang 33, 34, 35) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Toán lớp 3 Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 (trang 33, 34, 35) | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 34, 35 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 34 Bài 1: Nêu các số còn thiếu.

Toán lớp 3 Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 (trang 33, 34, 35) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

a) Dãy a là kết quả của bảng nhân 8, được viết theo thứ tự tăng dần.

Toán lớp 3 trang 34, 35 Luyện tập | Kết nối tri thức

b) Dãy b là kết quả của bảng nhân 8, được viết theo thứ tự giảm dần.

Toán lớp 3 trang 34, 35 Luyện tập | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 35 Bài 2: Số?

Toán lớp 3 Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 (trang 33, 34, 35) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

8 × 3 = 24 

24 + 16 = 40

Em điền vào ô trống như sau:

Toán lớp 3 Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 (trang 33, 34, 35) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 35 Bài 3: Chọn kết quả cho mỗi phép tính.

Toán lớp 3 Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 (trang 33, 34, 35) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

64 : 8 = 8

8 × 2 = 16

8 × 5 = 40 

40 : 8 = 5

8 × 7 = 56 

Em nối như sau:

Toán lớp 3 Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 (trang 33, 34, 35) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 35 Bài 4: Mỗi con cua có 8 cái chân và 2 cái càng. Hỏi:

a) 3 con cua có bao nhiêu cái chân?

b) 6 con cua có bao nhiêu cái càng?

Toán lớp 3 trang 34, 35 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

a) 3 con cua có số cái chân là:

3 × 8 = 24 (chân)

b) 6 con cua có số cái càng là:

6 x 2 = 12 (càng)

Đáp số: a) 24 cái cẳng;

              b) 12 cái càng.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên