Toán lớp 3 Bài 42: Ôn tập biểu thức số (trang 116, 117) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 42: Ôn tập biểu thức số trang 116, 117 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 Bài 42: Ôn tập biểu thức số (trang 116, 117) - Kết nối tri thức

Quảng cáo

Video Giải Toán lớp 3 Bài 42: Ôn tập biểu thức số - Cô Phương Thảo (Giáo viên VietJack)

Toán lớp 3 trang 116 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 116 Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a) 47 + 36 – 50

b) 731 – 680 + 19

c) 85 : 5 x 4

d) 63 x 2 : 7

Lời giải:

a) 

47 + 36 – 50 

= 83 – 50 

= 33

b) 

731 – 680 + 19 

= 51 + 19 

= 70

c) 

85 : 5 x 4

= 17 x 4     

= 68

d) 

63 x 2 : 7

= 126 : 7 

= 18

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 116 Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a) 14 x 6 - 29

b) 192 – 23 x 4

c) 96 : 8 +78

d) 348 + 84 : 6

Lời giải:

a) 

14 x 6 – 29

= 84 – 29

= 55

b) 

192 – 23 x 4

= 192 – 92

= 100

c) 

96 : 8 +78

= 12 + 78

= 90

d) 

348 + 84 : 6

= 348 + 14

= 362

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 116 Bài 3: Mỗi bao gạo cân nặng 30 kg, mỗi bao ngô cân nặng 45 kg. Hỏi 3 bao gạo và 1 bao ngô nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Ba bao gạo nặng số kg là:

30 x 3 = 90 (kg)

Cả hai bao nặng số kg là:

90 + 45 = 135 (kg)

Đáp số: 135 kg

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 116 Bài 4: Những biểu thức nào dưới đây có giá trị lớn hơn 80?

Toán lớp 3 Bài 42: Ôn tập biểu thức số (trang 116, 117) | Kết nối tri thức

Lời giải:

A: 30 x 2 + 20 = 60 + 20 = 80

B: 50 + 100 : 2 = 50 + 50 = 100

C: 60 : 3 + 70 = 20 + 70 = 90

D: 30 + 40 x 2 = 30 + 80 = 120

E: 20 x 5 – 30 = 100 - 30 = 70

Những biểu thức có giá trị lớn hơn 80 là: B: 50 + 100 : 2 và D: 30 + 40 x 2 

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 116 Bài 5: Đố em!

Chọn dấu phép tính “+; -” thích hợp thay cho dấu “?”.

5 ? 5 ? 5 = 5

Lời giải:

Em có thể thực hiện các phép tính:

5 + 5 - 5 = 10 – 5 = 5

5 - 5 5 = 0 + 5 = 5

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 117 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 117 Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a) 45 + (62 + 38)

b) 182 – (96 – 54)

c) 64 : (4 x 2)

d) 7 x (48 : 6)

Lời giải:

a) 

45 + (62 + 38) 

= 45 + 100

= 145

b) 

182 – (96 – 54) 

= 182 – 42

= 140

c) 

64 : (4 x 2) 

= 64 : 8

= 8

d) 

7 x (48 : 6) 

= 7 x 8

= 56

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 117 Bài 2: Chọn số là giá trị của mỗi biểu thức dưới đây:

Toán lớp 3 Bài 42: Ôn tập biểu thức số (trang 116, 117) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

Cá heo A: 4 × (54 – 44) = 4 × 10 = 40

Cá heo B: (33 + 67) : 2 = 100 : 2 = 50

Cá heo C: 52 + 24 × 2 = 52 + 48 = 100

Cá heo D: (25 + 45) × 3 = 70 × 3 = 210

Toán lớp 3 Bài 42: Ôn tập biểu thức số (trang 116, 117) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 117 Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 27 + 34 + 66

b) 7 x 5 x 2

Lời giải:

a) 

27 + 34 + 66

= 27 + (34 + 66)

= 27 + 100 

= 127

b) 

7 x 5 x 2

= 7 x (5 x 2)

= 7 x 10

= 70

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 117 Bài 4: Người ta đóng 288 bánh xe ô tô vào các hộp, mỗi hộp 4 bánh xe. Sau đó đóng các hộp vào các thùng, mỗi thùng 8 hộp. Hỏi người ta đóng được bao nhiêu thùng bánh xe như vậy?

Lời giải:

Số hộp xe được đóng là:

288 : 4 = 72 (hộp)

Số thùng xe được đóng là:

72 : 8 = 9 (thùng)

Đáp số: 9 thùng

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 117 Bài 5: Đố em!

Chọn dấu phép tính “+; -; x; :” thích hợp thay cho dấu “?” để được biểu thức có giá trị bé nhất

6 x (6 ? 6)

Quảng cáo

Lời giải:

Em tính giá trị các biểu thức: 

6 x (6 + 6) = 6 x 12 = 72

6 x (6 x 6) = 6 x 36 = 216

6 x (6 - 6) = 6 x 0 = 0

6 x (6 : 6) = 6 x 1 = 6

Vì 0 < 6 < 72 < 216 nên Biểu thức có giá trị bé nhất là: 6 x (6 - 6) 

Em chọn dấu “-“ để điền vào dấu ?. 

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên