Toán lớp 3 Bài 30: Mi-li-mét (trang 85, 86) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 30: Mi-li-mét trang 85, 86 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 Bài 30: Mi-li-mét (trang 85, 86) - Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 85, 86 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 85 Bài 1: Số?

Toán lớp 3 trang 85, 86 Hoạt động | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Bước 1: Quan sát hình ảnh và đọc độ dài mỗi đoạn thẳng theo đơn vị xăng-ti-mét.

Bước 2: Sử dụng kiến thức 1 cm = 10 mm.

- Đoạn thẳng AB dài 2 cm. Đổi: 2 cm = 20 mm. Vậy đoạn thẳng AB dài 20 mm.

- Đoạn thẳng CD dài 3 cm. Đổi: 3 cm= 30 mm. Vậy đoạn thẳng CD dài 30 mm.

Em điền được như sau:

Toán lớp 3 trang 85, 86 Hoạt động | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 85 Bài 2: Số?

a) 1 cm = ? mm

    1 m = ? mm

b) 10 mm = ? cm

     1000 mm = ? m

c) 6 cm = ? mm

    2 cm = ? mm

Lời giải:

a) 1 cm = 10 mm

b) 10 mm = 1 cm

c) 6 cm = 60 mm

    1 m = 1000 mm

    1000 mm = 1 m

    2 cm = 20 mm

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 86 Bài 3: Bạn nào dài hơn?

Toán lớp 3 trang 85, 86 Hoạt động | Kết nối tri thức

Lời giải:

Theo hình ảnh trên, em thấy:

+ Chiều dài của kiến là 3 cm.

+ Chiều dài của ve sầu là 3mm.

Đổi chiều dài của kiến và ve sầu về cùng đơn vị đo.

Đổi: 3 cm = 300 mm.

Vì 300 mm > 3 mm nên 3 cm > 3 mm.

Vậy bạn ve sầu dài hơn bạn kiến.

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 86 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 86 Bài 1: Tính

250 mm + 100 mm

420 mm – 150 mm

25 mm + 3 mm

64 mm – 15 mm

11 mm x 3

50 mm : 2

Lời giải:

250 mm + 100 mm = 350 mm

25 mm + 3 mm = 28 mm

11 mm x 3 = 33 mm

420 mm – 150 mm = 270 mm

64 mm – 15 mm = 49 mm

50 mm : 2 = 25 mm

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 86 Bài 2: Số?

Toán lớp 3 trang 86 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 trang 86 Luyện tập | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 86 Bài 3: Ốc sên đi từ nhà đến trường. Bạn ấy đã đi được 152 mm. Quãng đường còn phải đi dài 264 mm. Hỏi quãng đường ốc sên đi từ nhà đến trường dài bao nhiêu mi-li-mét?

Toán lớp 3 trang 86 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quãng đường ốc sên đi từ nhà đến trường dài là:

152 + 264 = 416 (mm)

Đáp số: 416 mm

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 86 Bài 4: Cào cào tập nhảy mỗi ngày. Ngày đầu tiên cào cào nhảy xa được 12 mm. Một tuần sau thì cào cào nhảy xa được gấp 3 lần ngày đầu tiên. Hỏi khi đó cào cào nhảy xa được bao nhiêu mi-li-mét?

Lời giải:

Toán lớp 3 trang 86 Luyện tập | Kết nối tri thức

Một tuần sau cào cào nhảy xa được:

12 x 3 = 36 (mm)

Đáp số: 36 mm

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác