Toán lớp 3 Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia (trang 39, 40, 41) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia trang 39, 40, 41 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia (trang 39, 40, 41) - Kết nối tri thức

Video Giải Toán lớp 3 Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia - Kết nối tri thức - Cô Trần Phương Thảo (Giáo viên VietJack)

Toán lớp 3 trang 39 Khám phá

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 39 Câu hỏi khám phá:

Tìm thừa số trong một tích

3 ca đựng nước như nhau có tất cả 6 l nước. Hỏi mỗi ca đựng mấy lít nước?

Toán lớp 3 trang 39 Khám phá | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Bài giải

Mỗi ca đựng số lít nước là:

6 : 3 = 2 (l)

Đáp số: 2 lít nước.

Toán lớp 3 trang 39, 40 Hoạt động

Bài 1 trang 39 Toán lớp 3 Tập 1: Tìm thừa số (theo mẫu).

Toán lớp 3 trang 39, 40 Hoạt động | Kết nối tri thức

Lời giải:

Muốn tìm thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia.

a)   ?   × 4 = 28

28 : 4 = 7

Vậy 7 × 4 = 28.

b)   ?   × 3 = 12

12 : 3 = 4

Vậy 4 × 3 = 12.

c) 6 ×   ?   = 24

24 : 6 = 4

Vậy 6 × 4 = 24.

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 39 Bài 2: Số?

Toán lớp 3 Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia (trang 39, 40, 41) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Toán lớp 3 Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia (trang 39, 40, 41) | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 40 Toán lớp 3 Tập 1: 5 ca-bin chở tất cả 30 người. Biết rằng số người ở mỗi ca-bin như nhau. Hỏi mỗi ca-bin chở bao nhiêu người?

Toán lớp 3 trang 39, 40 Hoạt động | Kết nối tri thức

Lời giải:

Mỗi ca-bin chở số người là:

30 : 5 = 6 (người)

Đáp số: 6 người

Toán lớp 3 trang 40 Khám phá

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 40 Câu hỏi khám phá:

Tìm số bị chia, số chia

a) Tìm số bị chia

Mai đã mua về số bông hoa rồi cắm hết vào 3 lọ, mỗi lọ có 5 bông. Hỏi Mai đã mua về bao nhiêu bông hoa?

Toán lớp 3 trang 40 Khám phá | Kết nối tri thức

b) Tìm số chia

Việt cắm 15 bông hoa vào các lọ, mỗi lọ 5 bông. Hỏi Việt cắm được mấy bông hoa như vậy?

Toán lớp 3 trang 40 Khám phá | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

a)

Bài giải

Mai đã mua về số bông hoa là:

5 × 3 = 15 (bông)

Đáp số: 15 bông hoa.

b)

Bài giải

Việt cắm được số lọ hoa như vậy là:

15 : 5 = 3 (lọ)

Đáp số: 3 lọ hoa.

Toán lớp 3 trang 41 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 41 Bài 1:

a) Tìm số bị chia (theo mẫu).

Toán lớp 3 Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia (trang 39, 40, 41) | Kết nối tri thức

b)Tìm số chia (theo mẫu).

Toán lớp 3 Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia (trang 39, 40, 41) | Kết nối tri thức

a) ? : 6 = 7

 7 x 6 = 42

? : 4 = 32

32 x 4 = 128

? : 3 = 18

18 x 3 = 54

b) 24 : ? = 6 

24 : 6 = 4

40 : ? = 5

40 : 5 = 8

28 : ? = 4

28 : 4 = 7

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 41 Bài 2: Số?

Toán lớp 3 Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia (trang 39, 40, 41) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia (trang 39, 40, 41) | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 41 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 41 Bài 1: Số?

Toán lớp 3 trang 41 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

a)   ?   × 2 = 8 

8 : 2 = 4

b)   ?   : 5 = 6

6 × 5 = 30

c)   ?   : 4 = 7

7 × 4 = 28

d)   ?   × 3 = 30

30 : 3 = 10

Vậy ta điền số vào ô trống như sau:

Toán lớp 3 trang 41 Luyện tập | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 41 Bài 2: Có 35 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi được mấy đĩa cam như vậy?

Toán lớp 3 Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia (trang 39, 40, 41) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Cần số đĩa cam là:

 35 : 5 = 7 (đĩa)

Đáp số: 7 đĩa cam

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên