Toán lớp 3 Bài 14: Một phần mấy (trang 42, 43, 44, 45) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 14: Một phần mấy trang 42, 43, 44, 45 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 Bài 14: Một phần mấy (trang 42, 43, 44, 45) - Kết nối tri thức

Video Giải Toán lớp 3 Bài 14: Một phần mấy - Kết nối tri thức - Cô Trần Phương Thảo (Giáo viên VietJack)

Toán lớp 3 trang 43 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 43 Bài 1: Đ,S?

a)

Toán lớp 3 trang 43 Hoạt động | Kết nối tri thức

Đã tô màu 13 hình chữ nhật. Toán lớp 3 trang 43 Hoạt động | Kết nối tri thức

b)

Toán lớp 3 trang 43 Hoạt động | Kết nối tri thức

Đã tô màu 12 hình chữ nhật. Toán lớp 3 trang 43 Hoạt động | Kết nối tri thức

c)

Toán lớp 3 trang 43 Hoạt động | Kết nối tri thức

Đã tô màu 15 hình chữ nhật. Toán lớp 3 trang 43 Hoạt động | Kết nối tri thức

d)

Toán lớp 3 trang 43 Hoạt động | Kết nối tri thức

Đã tô màu 16 hình chữ nhật. Toán lớp 3 trang 43 Hoạt động | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

- Hình 1: Hình chữ nhật được chia thành 3 phần bằng nhau, đã tô màu 1 phần.

Ta nói: Đã tô màu 13 hình chữ nhật.

- Hình 2: Hình chữ nhật được chia thành 4 phần bằng nhau, đã tô màu 1 phần.

Ta nói: Đã tô màu 14 hình chữ nhật.

- Hình 3: Hình chữ nhật được chia thành 5 phần bằng nhau, đã tô màu 1 phần.

Ta nói: Đã tô màu 15 hình chữ nhật.

- Hình 4: Hình chữ nhật được chia thành 6 phần bằng nhau, đã tô màu 1 phần.

Ta nói: Đã tô màu 16 hình chữ nhật.

Vậy ta điền được đáp án như sau:

a)

Toán lớp 3 trang 43 Hoạt động | Kết nối tri thức

Đã tô màu 13 hình chữ nhật. Toán lớp 3 trang 43 Hoạt động | Kết nối tri thức

b)

Toán lớp 3 trang 43 Hoạt động | Kết nối tri thức

Đã tô màu 12 hình chữ nhật. Toán lớp 3 trang 43 Hoạt động | Kết nối tri thức

c)

Toán lớp 3 trang 43 Hoạt động | Kết nối tri thức

Đã tô màu 15 hình chữ nhật. Toán lớp 3 trang 43 Hoạt động | Kết nối tri thức

d)

Toán lớp 3 trang 43 Hoạt động | Kết nối tri thức

Đã tô màu 16 hình chữ nhật. Toán lớp 3 trang 43 Hoạt động | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 43 Bài 2: Chọn cách đọc phù hợp với cách viết một phần mấy ở mỗi hình.

Toán lớp 3 Bài 14: Một phần mấy (trang 42, 43, 44, 45) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

A: Một phần năm

B: Một phần ba

C: Một phần hai

D: Một phần tư

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 43 Bài 3: Đã khoanh vào 14 số hạt dẻ của hình nào?

Toán lớp 3 Bài 14: Một phần mấy (trang 42, 43, 44, 45) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Hình A: Có 8 hạt dẻ, khoanh vào 4 hạt dẻ. Khoanh vào 12 số hạt dẻ.

Hình B: Có 8 hạt dẻ, khoanh vào 2 hạt dẻ. Khoanh vào 14 số hạt dẻ.

Chọn B.

Toán lớp 3 trang 44, 45 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 44 Bài 1: Đ, S?

Toán lớp 3 trang 44, 45 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

a) Hình tròn được chia làm 7 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Đã tô màu 17 hình tròn.

b) Hình tròn được chia làm 9 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Đã tô màu 19 hình tròn.

c) Hình tròn được chia làm 5 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Đã tô màu 15 hình tròn.

d) Hình tròn được chia làm 8 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Đã tô màu 18 hình tròn.

Kết luận:

a) Đ             b) Đ            c) S             d) Đ

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 44 Bài 2: Đã tô màu 18 hình nào?

Toán lớp 3 trang 44, 45 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

- Hình A: Hình vuông được chia thành 8 phần bằng nhau, đã tô màu 1 hình.

Ta nói: Đã tô màu 18 hình vuông.

- Hình B: Hình vuông được chia thành 9 phần bằng nhau, đã tô màu 1 hình.

Ta nói: Đã tô màu 19 hình vuông.

- Hình C: Hình vuông được chia thành 7 phần bằng nhau, đã tô màu 1 hình.

Ta nói: Đã tô màu 17 hình vuông.

- Hình D: Hình vuông được chia thành 6 phần bằng nhau, đã tô màu 1 hình.

Ta nói: Đã tô màu 16 hình vuông.

Do đó hình A đã tô màu 18 hình vuông.

Vậy chọn đáp án A.

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 45 Bài 3: Đã khoanh vào 13 số cây cải bắp của hình nào? Đã khoanh vào 15 số cây xà lách của hình nào?

Toán lớp 3 trang 44, 45 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

- Hình A: Số cây cải bắp được chia thành 2 phần bằng nhau, đã khoanh tròn 1 phần.

Ta nói: Đã khoanh tròn 12 số cây cải bắp. Vậy hình a sai.

- Hình B: Số câu cải bắp được chia thành 3 phần bằng nhau, đã khoanh tròn 1 phần.

Ta nói: Đã khoanh tròn 13 số cây cải bắp. Vậy hình b đúng.

Toán lớp 3 trang 44, 45 Luyện tập | Kết nối tri thức

- Hình C: Số cây xà lách được chia thành 5 phần bằng nhau, đã khoanh tròn 1 phần.

Ta nói: Đã khoanh tròn 15 số cây xà lách. Vậy hình C đúng.

- Hình D: Số cây xà lách được chia thành 3 phần bằng nhau, đã khoanh tròn 1 phần.

Ta nói: Đã khoanh tròn 13 số cây xà lách. Vậy hình D sai.

Toán lớp 3 trang 44, 45 Luyện tập | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 45 Bài 4: Số?

Toán lớp 3 trang 44, 45 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Chia 12 quả cam thành 3 phần bằng nhau.

13 số quả cam là 4 quả cam

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên