Toán lớp 3 Bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7 (trang 31, 32) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7 trang 31, 32 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 Bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7 (trang 31, 32) - Kết nối tri thức

Video Giải Toán lớp 3 Bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7 - Kết nối tri thức - Cô Trần Phương Thảo (Giáo viên VietJack)

Toán lớp 3 trang 31 Khám phá

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 31 Câu hỏi khám phá:

a)

Toán lớp 3 trang 31 Khám phá | Kết nối tri thức

b) Hoàn thành bảng nhân 7, bảng chia 7.

Toán lớp 3 trang 31 Khám phá | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

a)

Bài giải

2 đội chơi kéo co có số bạn là:

7 × 2 = 14 (bạn)

                Đáp số: 14 bạn.

b) Em điền được các số như sau:

Bảng nhân 7

Bảng chia 7

7 × 1 = 7


7 : 7 = 1

7 × 2 = 14


14 : 7 = 2

7 × 3 = 21


21 : 7 = 3

7 × 4 = 28


28 : 7 = 4

7 × 5 = 35


35 : 7 = 5

7 × 6 = 42


42 : 7 = 6

7 × 7 = 49


49 : 7 = 7

7 × 8 = 56


56 : 7 = 8

7 × 9 = 63


63 : 7 = 9

7 × 10 = 70


70 : 7 = 10

Toán lớp 3 trang 31, 32 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 31 Bài 1: Số?

Toán lớp 3 trang 31, 32 Hoạt động | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 31, 32 Hoạt động | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 32 Bài 2: Rô-bốt lấy các quả bóng ghi phép tính có kết quả bé hơn 28. Hỏi Rô-bốt lấy được bao nhiêu quả bóng như vậy?

Toán lớp 3 trang 31, 32 Hoạt động | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Em thực hiện các phép tính:

7 × 3 = 21

56 : 7 = 8

35 : 7 = 5 

7 × 6 = 42

7 × 4 = 28

49 : 7 = 7

7 × 9 = 63

21 : 7 = 3

Do đó các quả bóng có kết quả bé hơn 28 là:

Toán lớp 3 trang 31, 32 Hoạt động | Kết nối tri thức

Vậy Rô-bốt lấy được 5 quả bóng.

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 32 Bài 3: Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Bố của Mai đi công tác 4 tuần lễ. Hỏi bố của Mai đi công tác bao nhiêu ngày?

Lời giải:

Quảng cáo

Bố của Mai đi công tác số ngày là:

7 x 4 = 28 (ngày) 

Đáp số: 28 ngày

Toán lớp 3 trang 32 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 32 Bài 1: Nêu các số còn thiếu.

Toán lớp 3 trang 32 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

a) Dãy a là kết quả của bảng nhân 7, được viết theo thứ tự tăng dần.

Toán lớp 3 trang 32 Luyện tập | Kết nối tri thức

b) Dãy b là kết quả của bảng nhân 7, được viết theo thứ tự giảm dần.

Toán lớp 3 trang 32 Luyện tập | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 32 Bài 2: Số?

a)

Toán lớp 3 trang 32 Luyện tập | Kết nối tri thức

b)

Toán lớp 3 trang 32 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

a)

Toán lớp 3 trang 32 Luyện tập | Kết nối tri thức

b)

Toán lớp 3 trang 32 Luyện tập | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 32 Bài 3: Có 42 cái cốc xếp đều vào 7 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái cốc?

Lời giải:

Mỗi hộp có số cốc là:

42 : 7 = 6 (cái) 

Đáp số: 6 cái cốc.

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 32 Bài 4: >; <; =?

Toán lớp 3 trang 32 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Thực hiện phép nhân và phép chia ở cả 2 vế và so sánh.

Em điền được kết quả như sau:

a) 7 × 5 > 7 × 4

7 × 2 = 2 × 7

7 × 8 < 7 × 9 

b) 42 : 7 < 42 : 6

21 : 7 = 6 : 2

56 : 7 > 49 : 7

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên