Toán lớp 3 Bài 27: Giảm một số đi một số lần (trang 79, 80) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 27: Giảm một số đi một số lần trang 79, 80 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 Bài 27: Giảm một số đi một số lần (trang 79, 80) - Kết nối tri thức

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 79 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 79 Bài 1: Số?

Toán lớp 3 Bài 27: Giảm một số đi một số lần (trang 79, 80) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 27: Giảm một số đi một số lần (trang 79, 80) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 79 Bài 2: Nam có 42 nhãn vở. Sau khi cho các bạn một số nhãn vở, số nhãn vở còn lại của Nam so với lúc đầu giảm đi 3 lần. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu nhãn vở?

Lời giải:

Nam còn lại số nhãn vở là:

42 : 3 = 14 (nhãn vở)

Đáp số: 14 nhãn vở

Toán lớp 3 trang 80 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 80 Bài 1: Số?

Toán lớp 3 Bài 27: Giảm một số đi một số lần (trang 79, 80) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

Em thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên và điền được kết quả như sau:

Toán lớp 3 trang 80 Luyện tập | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 80 Bài 2: Rô-bốt có 30 đồng vàng. Khi đi qua mỗi ngã rẽ (như hình vẽ), số đồng vàng của Rô-bốt sẽ thay đổi theo phép tính ghi ở con đường Rô-bốt sẽ đi qua. Tìm đường đi để Rô-bốt có 40 đồng vàng.

Toán lớp 3 Bài 27: Giảm một số đi một số lần (trang 79, 80) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 27: Giảm một số đi một số lần (trang 79, 80) | Kết nối tri thức

+) Theo đường màu xanh em thực hiện phép tính:

30 × 2 = 60

60 × 4 = 240

Rô-bốt có 240 đồng vàng.

+) Theo đường màu đỏ em thực hiện phép tính:

30 : 3 = 10

10 × 4 = 40

Rô-bốt có 40 đồng vàng.

+) Theo đường màu vàng em thực hiện phép tính:

30 : 5 = 6

6 × 4 = 24

Rô-bốt có 24 đồng vàng.

Vậy đường đi để Rô-bốt có 40 đồng vàng là đường màu đỏ: Giảm 3 lần và Gấp 4 lần.

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 80 Bài 3:Mai có 28 chiếc bút màu. Sau khóa học, số chiếc bút màu còn lại của Mai so với lúc đầu giảm đi 4 lần. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu chiếc bút màu?

Lời giải:

Mai còn lại số cây bút màu là:

28 : 4 = 7 (cây bút)

Đáp số: 7 cây bút màu.

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 80 Bài 4: Tìm số chia:

Toán lớp 3 Bài 27: Giảm một số đi một số lần (trang 79, 80) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Em thực hiện phép tính:

54 : ? = 6

54 : 6 = 9

56 : ? = 7

56 : 7 = 8 

36 : ? = 9

36 : 9 = 4

Toán lớp 3 Bài 27: Giảm một số đi một số lần (trang 79, 80) | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác