Toán lớp 3 Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 75, 76, 77, 78) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 75, 76, 77, 78 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 75, 76, 77, 78) - Kết nối tri thức

Video Giải Toán lớp 3 Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số - Cô Phương Thảo (Giáo viên VietJack)

Toán lớp 3 trang 75 Khám phá

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 75 Câu hỏi khám phá:

Toán lớp 3 trang 75 Khám phá | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Bài giải

Mỗi khay có số quả cà chua là:

48 : 2 = 24 (quả)

Đáp số: 24 quả cà chua.

Toán lớp 3 trang 75, 76 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 75 Bài 1: Tính:

Toán lớp 3 Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 75, 76, 77, 78) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Toán lớp 3 Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 75, 76, 77, 78) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 76 Bài 2: Tính nhẩm (theo mẫu)

Toán lớp 3 Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 75, 76, 77, 78) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

60 : 2 = ?

Nhẩm: 6 chục : 2 = 3 chục

             60 : 2 = 30

90 : 9 = ?

Nhẩm: 9 chục : 9 = 1 chục

             90 : 9 = 10

80 : 4 = ?

Nhẩm: 8 chục : 4 = 2 chục

             80 : 4 = 20

60 : 3 = ?

Nhẩm: 6 chục : 3 = 2 chục

              60 : 3 = 20 

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 76 Bài 3: Tìm thừa số

Toán lớp 3 trang 75, 76 Hoạt động | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Em thực hiện các phép tính:

3 × ? = 63

63 : 3 = 21

? × 5 = 60

60 : 5 = 12

2 × ? = 42

42 : 2 = 21

? × 4 = 84

84 : 4 = 21

Toán lớp 3 Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 75, 76, 77, 78) | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 77 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 77 Bài 1: Tính:

Toán lớp 3 Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 75, 76, 77, 78) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 75, 76, 77, 78) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 77 Bài 2: Bác Hoa mang 75 quả trứng gà ra chợ bán. Bác chia đều số trứng gà đó vào 3 rổ. Hỏi mỗi rổ có bao nhiêu quả trứng gà?

Lời giải:

Mỗi rổ có số quả trứng gà là:

75 : 3 = 25 (quả trứng) 

Đáp số: 25 quả trứng gà

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 77 Bài 3: Tìm các phép chia có số dư là 3.

Toán lớp 3 trang 77 Hoạt động | Kết nối tri thức

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

Toán lớp 3 Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 75, 76, 77, 78) | Kết nối tri thức

Phép chia có số dư là 3 là: 53 : 5 và 73 : 7

Toán lớp 3 trang 78 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 78 Bài 1: Tính

Toán lớp 3 trang 78 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 75, 76, 77, 78) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 78 Bài 2: Số?

Trong hình dưới đây, các con mèo có cân nặng bằng nhau, các con chó và rô-bốt cũng vậy.

Toán lớp 3 Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 75, 76, 77, 78) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Mỗi con mèo cân nặng: 

12 : 4 = 3 (kg)

Mỗi con chó cân nặng:

72 : 4 = 18 (kg)

Mỗi rô-bốt cân nặng: 

45 : 3 = 15 (kg)

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 78 Bài 3: Một lớp học có 29 học sinh. Mỗi bàn chỉ xếp chỗ ngồi cho 2 học sinh. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bàn cho lớp học đó?

Lời giải:

Ta có: 29 : 2 = 14 (dư 1)

Vậy ta cần ít nhất 15 bàn học cho lớp học đó. 

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 78 Bài 4: Tìm số bị chia.

Toán lớp 3 Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 75, 76, 77, 78) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

? : 5 = 17 

17 × 5 = 85

? : 3 = 28 

28 × 3 = 84

? : 4 = 15

15 × 4 = 60

Em điền vào ô trống như hình vẽ:

Toán lớp 3 Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 75, 76, 77, 78) | Kết nối tri thức

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên