Toán lớp 3 Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 (trang 16, 17, 18) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 trang 16, 17, 18 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 (trang 16, 17, 18) - Kết nối tri thức

Video Giải Toán lớp 3 Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 - Kết nối tri thức - Cô Trần Phương Thảo (Giáo viên VietJack)

Toán lớp 3 trang 16 Khám phá

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 16 Câu hỏi khám phá:

Bảng nhân 3

a)

Toán lớp 3 trang 16 Khám phá | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 16 Khám phá | Kết nối tri thức

b) Hoàn thành bảng nhân 3.

Toán lớp 3 trang 16 Khám phá | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

a) Số bánh xe của 4 xe xích lô là:

3 × 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (bánh xe)

b) Hoàn thành bảng nhân 3, ta được:

Toán lớp 3 trang 16 Khám phá | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 16, 17 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 16 Bài 1: Số?

Thừa số

3

3

3

3

3

3

Thừa số

2

3

5

7

9

10

Tích

6

?

?

?

?

?

Lời giải:

Quảng cáo

Thừa số

3

3

3

3

3

3

Thừa số

2

3

5

7

9

10

Tích

6

9

15

21

27

30

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 17 Bài 2: Nêu các số còn thiếu.

Toán lớp 3 trang 16, 17 Hoạt động | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

a) Các số trong dãy là kết quả của bảng nhân 3. Số liền sau hơn số liền trước 3 đơn vị.

Em điền được các số như sau:

Toán lớp 3 trang 16, 17 Hoạt động | Kết nối tri thức

b) Các số trong dãy là kết quả của bảng nhân 3 nhưng viết theo thứ tự từ lớn đến bé. Số liền sau kém số liền trước 3 đơn vị.

Em điền được các số như sau:

Toán lớp 3 trang 16, 17 Hoạt động | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 17 Bài 3: Mỗi bàn đấu cờ vua có 3 người. Hỏi 6 bàn đấu cờ vua như vậy có bao nhiêu người?

Toán lớp 3 trang 16, 17 Hoạt động | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

6 bàn đấu cờ vua như vậy có tất cả số người là: 

3 x 6 = 18 (người) 

Đáp số: 18 người

Toán lớp 3 trang 17 Khám phá

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 17 Câu hỏi khám phá:

Bảng chia 3

a)

Toán lớp 3 trang 17 Khám phá | Kết nối tri thức

b) Từ bảng nhân 3, hoàn thành bảng chia 3.

Toán lớp 3 trang 17 Khám phá | Kết nối tri thức

Lời giải:

a)

Toán lớp 3 trang 17 Khám phá | Kết nối tri thức

Trong hình vẽ trên, mỗi ô vuông có 3 chấm tròn.

4 ô vuông như thế có: 3 × 4 = 12 (chấm tròn).

Khi đó 12 : 3 = 4.

b) Hoàn thành bảng chia 3, ta được:

Toán lớp 3 trang 17 Khám phá | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 18 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 18 Bài 1: Số?

Số bị chia

6

12

15

21

24

30

Số chia

3

3

3

3

3

3

Thương 

2

?

?

?

?

?

Lời giải:

Thương là kết quả của phép tính chia một số cho 3.

Em điền được các số như sau:

Số bị chia

6

12

15

21

24

30

Số chia

3

3

3

3

3

3

Thương

2

4

5

7

8

10

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 18 Bài 2: Chọn kết quả cho mỗi phép tính.

Toán lớp 3 Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 (trang 16, 17, 18) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

3 : 3 = 1 

27 : 3 = 9

12 : 3 = 4

18 : 3 = 6

21 : 3 = 7

24 : 3 = 8

Toán lớp 3 Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 (trang 16, 17, 18) | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 18 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 18 Bài 1: Hai kết quả cho mỗi phép tính.

Toán lớp 3 trang 18 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính: 

2 × 4 = 8

12 : 3 = 4

18 : 3 = 6

18 : 2 = 9

5 × 3 = 15

3 × 2 = 6

3 × 5 = 15

24 : 3 = 8

20 : 5 = 4

3 × 3 = 9

Em thấy: 

2 × 4 = 24 : 3 = 8

18 : 2 = 3 × 3 = 9

12 : 3 = 20 : 5 = 4

5 × 3 = 3 × 5 = 15

18 : 3 = 3 × 2 = 6

Em nối như hình vẽ:

Toán lớp 3 trang 18 Luyện tập | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 18 Bài 2: Chia đều 30 que tính thành 3 bó. Hỏi mỗi bó có bao nhiêu que tính?

Lời giải:

Mỗi bó có số que tính là: 

30 : 3 = 10 (que) 

Đáp số: 10 que tính

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên