Toán lớp 3 Bài 7: Ôn tập hình học và đo lường (trang 21, 22, 23) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 7: Ôn tập hình học và đo lường trang 21, 22, 23 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 Bài 7: Ôn tập hình học và đo lường (trang 21, 22, 23) - Kết nối tri thức

Video Giải Toán lớp 3 Bài 7: Ôn tập hình học và đo lường - Kết nối tri thức - Cô Trần Phương Thảo (Giáo viên VietJack)

Toán lớp 3 trang 21, 22 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 21 Bài 1: a) Mỗi đồ vật dưới đây có dạng hình khối gì?

Toán lớp 3 trang 21, 22 Luyện tập | Kết nối tri thức

b) Chọn hình thích hợp đặt vào dấu “?”.

Toán lớp 3 trang 21, 22 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

a) Rô-bốt hút bụi hình trụ.

Bể cá hình hộp chữ nhật.

Khối ru-bích hình lập phương.

Quả địa cầu hình cầu.

b) Các hình khối đang được sắp xếp theo thứ tự khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối lập phương, khối cầu và cứ thế lặp lại theo trình tự đó.

Vậy dấu “?” đứng sau hình trụ nên nó là hình lập phương.

Đáp án C.

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 21 Bài 2: Nêu tên ba điểm thẳng hàng có trong hình bên.

Toán lớp 3 trang 21, 22 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng.

Ba điểm thẳng hàng có trong hình bên là:

A, N, B

A, M, C

N, O, C

M, O, B

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 22 Bài 3: Con ốc sên bò đến cây chuối theo đường gấp khúc ABCD. Tính độ dài quãng đường ốc sên phải bò.

Toán lớp 3 trang 21, 22 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Để bò đến cây chuối con ốc sên phải bò qua đoạn đường AB, BC, CD.

Quãng đường con ốc sên phải bò để đến cây chuối là: 

125 + 380 + 300 = 805 (cm) 

Đáp số: 805 cm

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 22 Bài 4: Vẽ hình (theo mẫu):

Toán lớp 3 trang 21, 22 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Học sinh tự vẽ hình theo đề bài.

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 22 Bài 5: Chọn câu trả lời đúng:

Toán lớp 3 trang 21, 22 Luyện tập | Kết nối tri thức

Trong hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

A. 3 hình          B. 4 hình

C. 5 hình         D. 6 hình

Lời giải:

Toán lớp 3 trang 21, 22 Luyện tập | Kết nối tri thức

Có 3 hình tứ giác đơn: (1), (2), (3)

Có 1 hình tứ giác đôi: (23)

Có 1 hình tứ giác ba: (123)

Có tất cả: 3 + 1 + 1 = 5 (hình tứ giác)

Chọn C.

Toán lớp 3 trang 22, 23 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 22, 23 Bài 1: Số?

a)

Toán lớp 3 trang 22, 23 Luyện tập | Kết nối tri thức

- Quả mít cân nặng   ?   kg.

- Quả dưa hấu cân nặng   ?   kg.

- Quả mít nặng hơn quả dưa hấu   ?   kg.

b) Hai can dưới đây chứa đầy dầu.

Toán lớp 3 trang 22, 23 Luyện tập | Kết nối tri thức

Cả hai can có   ?   l dầu.

Lời giải:

a) Quả mít cân nặng 7 kg.

Quả dưa hấu cân nặng 3 kg.

Quả mít nặng hơn quả dưa hấu 4 kg. (Vì 7 kg – 3 kg = 4 kg)

b) Cả hai can có 20 l dầu. (Vì 5 l + 15 l = 20 l)

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 23 Bài 2: Chọn câu trả lời đúng:

a) Đồng hồ bên đổ chuông lúc:

Toán lớp 3 trang 22, 23 Luyện tập | Kết nối tri thức

A. 3 giờ 30 phút             B. 6 giờ 3 phút

C. 6 giờ 15 phút              D. 3 giờ 6 phút

b) Nếu ngày 4 tháng 10 là thứ Ba thì ngày 10 tháng 10 là:

A. Chủ nhật          B. Thứ Hai            C. Thứ Ba             D. Thứ Tư

Lời giải:

a) Đáp án C.

Đồng hồ bên có kim ngắn chỉ hơn số 6 một chút, tức là 6 giờ hơn và kim dài chỉ số 3, tức là 15 phút.

Do đó đồng hồ đó chỉ 6 giờ 15 phút.

b) Đáp án B.

Từ ngày 4/10 đến ngày 10/10 là 6 ngày.

Ngày 4/10 là thứ Ba thì 7 ngày sau là ngày 11/10 cũng là thứ Ba.

Ngày 10/10 trước ngày 11/10 một ngày nên ngày 10/10 là thứ Hai.

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 23 Bài 3: Mỗi tuần gia đình cô Hoa ăn hết 5 kg gạo. Cô Hoa mua về 20 kg gạo. Hỏi gia đình cô Hoa ăn trong mấy tuần thì hết số gạo đó?

Lời giải:

Số tuần gia đình cô Hoa để ăn hết số gạo đó là: 

20 : 5 = 4 (tuần) 

Đáp số: 4 tuần

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 23 Bài 4: Tìm hai đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều hoặc buổi tối.

Toán lớp 3 trang 22, 23 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

∙ Đồng hồ A có kim ngắn chỉ 2 giờ 15 phút hay 14 giờ 15 phút.

Do đó đồng hồ A nối với đồng hồ N.

∙ Đồng hồ B chỉ 5 giờ 30 phút hay 17 giờ 30 phút.

Do đó đồng hồ B nối với đồng hồ Q.

∙ Đồng hồ C chỉ 7 giờ 15 phút hay 19 giờ 15 phút.

Do đó đồng hồ C nối với đồng hồ M.

∙ Đồng hồ D chỉ 9 giờ đúng hay 21 giờ.

Do đó đồng hồ D nối với đồng hồ P.

Em nối được như sau:

Toán lớp 3 trang 22, 23 Luyện tập | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 23 Bài 5: Đố bạn!

Có một can 3 l và một can 5 l. Chỉ dùng hai cái can đó, làm thế nào lấy được 1 l nước từ bể nước?

Toán lớp 3 trang 22, 23 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Đầu tiên dùng can 3 lấy đầy nước từ bể rồi đổ vào can 5 l. Lúc đó can 5 l sẽ còn lại 2 chưa có nước. 

Tiếp theo dùng can 3 lấy đầy nước từ bể 1 lần nữa. Sau đó lại đổ vào can 5 đến khi nào nước chạm đến miệng can thì dừng lại. Số nước còn lại trong can 3 sẽ là 1 l.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên