Toán lớp 3 Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (trang 109, 110) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé trang 109, 110 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (trang 109, 110) - Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 109, 110 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 109 Bài 1: Số?

Toán lớp 3 trang 109, 110 Hoạt động | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Số lớn

6

10

20

Số bé

2

5

4

Số lớn gấp mấy lần số bé

3

2

5

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 110 Bài 2: Số?

Toán lớp 3 trang 109, 110 Hoạt động | Kết nối tri thức

a) Bút chì dài gấp   ?   lần bút sáp.

b) Bút chì dài gấp   ?   lần cái ghim.

Lời giải:

Bút chì dài 10 cm.

Bút sáp dài 5 cm.

Cái ghim dài 2 cm.

a) Bút chì dài gấp 2 lần bút sáp (vì 10 : 5 = 2)

b) Bút chì dài gấp 5 lần cái ghim (vì 10 : 2 = 5)

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 110 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 110 Bài 1: Số?

Toán lớp 3 trang 110 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Số lớn

8

12

15

24

30

Số bé

2

4

5

6

3

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị

6

8

10

18

27

Số lớn gấp mấy lần số bé

4

3

3

4

10

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 110 Bài 2: Có 32 quả bóng xếp thành các hàng, các cột như sau:

Toán lớp 3 trang 110 Luyện tập | Kết nối tri thức

a) Số?

• Mỗi hàng có   ?   quả bóng.

• Mỗi cột có   ?   quả bóng.

b) Số quả bóng trong một hàng gấp mấy lần số quả bóng trong một cột?

Lời giải:

a) 

Mỗi hàng có 8 quả bóng.

Mỗi cột có 4 quả bóng.

b) Số quả bóng trong một hàng gấp số quả bóng trong một cột số lần là:

8 : 4 = 2 (lần)

Số quả bóng một hàng gấp 2 lần số quả bóng một cột.

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 110 Bài 3: Thuyền lớn chở 24 khách du lịch, thuyền nhỏ chở 6 khách du lịch. Hỏi:

a) Thuyền lớn chở hơn thuyền nhỏ bao nhiêu khách du lịch?

b) Số khách ở thuyền lớn gấp mấy lần số khách ở thuyền nhỏ? 

Toán lớp 3 trang 110 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

a) Thuyền lớn chở hơn thuyền nhỏ số khách du lịch là:

 24 – 6 = 18 (khách du lịch)

b) Số khách ở thuyền lớn gấp số lần số khách ở thuyền nhỏ là:

24 : 6 = 4 (lần)

Đáp số: a) 18 khách du lịch; b) 4 lần

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên