Toán lớp 3 Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 (trang 28, 29, 30) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 trang 28, 29, 30 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 (trang 28, 29, 30) - Kết nối tri thức

Video Giải Toán lớp 3 Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 - Kết nối tri thức - Cô Trần Phương Thảo (Giáo viên VietJack)

Toán lớp 3 trang 28 Khám phá

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 28 Câu hỏi khám phá:

a)

Toán lớp 3 trang 28 Khám phá | Kết nối tri thức

b) Hoàn thành bảng nhân 6, bảng chia 6.

Toán lớp 3 trang 28 Khám phá | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

a) Mỗi con bọ rùa có 6 chấm ở cánh, 4 con bọ rùa có số chấm ở cánh là:

6 + 6 + 6 + 6 = 6 × 4 = 24 (chấm).

Bài giải

4 con bọ rùa như vậy có tất cả số chấm ở cánh là:

6 × 4 = 24 (chấm)

                 Đáp số: 24 chấm

Từ phép tính: 6 × 4 = 24. Em viết được phép tính chia như sau: 24 : 6 = 4.

b) Trong bảng nhân 6, kết quả liền sau hơn kết quả liền trước 6 đơn vị.

Muốn điền được kết quả liền sau, em lấy kết quả liền trước cộng thêm 6.

Em điền được các số như sau:

Bảng nhân 6

6 × 1 = 6

6 × 2 = 12

6 × 3 = 18

6 × 4 = 24

6 × 5 = 30

6 × 6 = 36

6 × 7 = 42

6 × 8 = 48

6 × 9 = 54

6 × 10 = 60

Từ bảng nhân 6, em viết được bảng chia 6 như sau:

Bảng chia 6

6 : 6 = 1

12 : 6 = 2

18 : 6 = 3

24 : 6 = 4

30 : 6 = 5

36 : 6 = 6

42 : 6 = 7

48 : 6 = 8

54 : 6 = 9

60 : 6 = 10

Toán lớp 3 trang 29 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 29 Bài 1: Tính nhẩm:

Toán lớp 3 Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 (trang 28, 29, 30) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Toán lớp 3 Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 (trang 28, 29, 30) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 29 Bài 2: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả?

Toán lớp 3 Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 (trang 28, 29, 30) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Em thực hiện các phép tính: 

6 × 1 = 6

6 × 3 = 18

12 : 6 = 2

48 : 6 = 8

6 × 5 = 30

2 × 9 = 18

4 × 2 = 8

36 : 6 = 6

5 × 6 = 30

6 : 3 = 2 

Em được:

6 × 1 = 36 : 6 = 6

6 × 3 = 2 × 9 = 18

12 : 6 = 6 : 3 = 2 

6 × 5 = 5 × 6 = 30

Em nối như hình vẽ: 

Toán lớp 3 Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 (trang 28, 29, 30) | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 29, 30 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 29 Bài 1: Nêu các số còn thiếu:

Toán lớp 3 trang 29, 30 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

a) Các số trong dãy a là kết quả của bảng nhân 6, được viết theo thứ tự tăng dần với số liền sau hơn số liền trước 6 đơn vị.

Em điền được các số như sau:

Toán lớp 3 trang 29, 30 Luyện tập | Kết nối tri thức

b) Các số trong dãy b là kết quả của bảng nhân 6, được viết theo thứ tự giảm dần với số liền sau kém số liền trước 6 đơn vị.

Em điền được các số như sau:

Toán lớp 3 trang 29, 30 Luyện tập | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 30 Bài 2: Số?

Toán lớp 3 trang 29, 30 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

6 × 4 = 24

24 : 3 = 8

8 : 2 = 4

Em điền được các số như sau:

Toán lớp 3 trang 29, 30 Luyện tập | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 30 Bài 3: Số?

a)

Toán lớp 3 trang 29, 30 Luyện tập | Kết nối tri thức

b)

Toán lớp 3 trang 29, 30 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

a)

Toán lớp 3 trang 29, 30 Luyện tập | Kết nối tri thức

b)

Toán lớp 3 trang 29, 30 Luyện tập | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 30 Bài 4: Số?

Toán lớp 3 trang 29, 30 Luyện tập | Kết nối tri thức

a) Mỗi hộp có ? chiếc bút chì màu.

b) Số bút chì màu ở 4 hộp là ? x ? = ? (chiếc)

Lời giải:

a) Mỗi hộp có 6 chiếc bút chì màu

b) Số bút chì màu ở 4 hộp là: 

6 x 4 = 24 (chiếc)

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 30 Bài 5: Một thanh gỗ dài 60 cm được cưa thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn gỗ đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Toán lớp 3 trang 29, 30 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Mỗi đoạn gỗ đó dài là:

60 : 6 = 10 (cm) 

Đáp số: 10 cm

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên