Toán lớp 3 Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (trang 36, 37, 38) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 trang 36, 37, 38 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (trang 36, 37, 38) - Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 36 Khám phá

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 36 Câu hỏi khám phá:

a)

Toán lớp 3 trang 36 Khám phá | Kết nối tri thức

b) Hoàn thành bảng nhân 8, bảng chia 8.

Toán lớp 3 trang 36 Khám phá | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

a)

Bài giải

2 đội múa rồng có số người là:

9 × 2 = 18 (người)

                Đáp số: 18 người.

b) Em điền được bảng nhân 9, bảng chia 9 như sau:

Bảng nhân 9

Bảng chia 9

9 × 1 = 9


9 : 9 = 1

9 × 2 = 18


18 : 9 = 2

9 × 3 = 27


27 : 9 = 3

9 × 4 = 36


36 : 9 = 4

9 × 5 = 45


45 : 9 = 5

9 × 6 = 54


54 : 9 = 6

9 × 7 = 63


63 : 9 = 7

9 × 8 = 72


72 : 9 = 8

9 × 9 = 81


81 : 9 = 9

9 × 10 = 90


90 : 9 = 10

Toán lớp 3 trang 37 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 37 Bài 1: Tính nhẩm.

Toán lớp 3 Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (trang 36, 37, 38) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (trang 36, 37, 38) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 37 Bài 2: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả?

Toán lớp 3 Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (trang 36, 37, 38) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

9 × 2 = 18

45 : 9 = 5

9 × 1 = 9 

54 : 9 = 6

20 : 4 = 5 

2 × 3 = 6 

3 × 6 = 18

18 : 2 = 9

Em có:

9 × 2 = 3 × 6 = 18

45 : 9 = 20 : 4 = 5 

9 × 1 = 18 : 2 = 9

54 : 9 = 2 × 3 = 6 

Toán lớp 3 Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (trang 36, 37, 38) | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 37 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 37 Bài 1: Nêu các số còn thiếu.

Toán lớp 3 trang 38 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

a) Dãy a là kết quả của bảng nhân 9, được viết theo thứ tự từ bé đến lớn.

Toán lớp 3 trang 38 Luyện tập | Kết nối tri thức

b) Dãy b là kết quả của bảng nhân 9, được viết theo thứ tự từ lớn đến bé.

Toán lớp 3 trang 38 Luyện tập | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 37 Bài 2: Số?

Toán lớp 3 Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (trang 36, 37, 38) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

9 × 2 = 18

18 : 3 = 6

Toán lớp 3 Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (trang 36, 37, 38) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 37 Bài 3: Những bông hoa nào ghi phép tính có kết quả:

Toán lớp 3 Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (trang 36, 37, 38) | Kết nối tri thức

a) Lớn hơn 10?

b) Bé hơn 10?

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

54 : 9 = 6

45 : 9 = 5

9 × 5 = 45

9 × 2 = 18

90 : 9 = 10

a) Các bông hoa ghi phép tính có kết quả lớn hơn 10 là: 9 x 5; 9 x 2 

b) Các bông hoa ghi phép tính có kết quả bé hơn 10 là: 54 : 9; 45 : 9

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 37 Bài 4: Chia đều 45 l nước mắm vào 9 cái can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít nước mắm?

Lời giải:

Mỗi can có số lít nước mắm là:

45 : 9 = 5 (l)

Đáp số: 5 l nước mắm

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 37 Bài 5: Trên mỗi thuyền có 9 người. Hỏi trên 5 thuyền như vậy có bao nhiêu người?

Lời giải:

Trên 5 thuyền có số người là:

9 x 5 = 45 (người) 

Đáp số: 45 người

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 38 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 38 Bài 1:

a) Giới thiệu bảng nhân, bảng chia:

Toán lớp 3 Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (trang 36, 37, 38) | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (trang 36, 37, 38) | Kết nối tri thức

b)Dựa vào bảng nhân, chia hãy tính.

Toán lớp 3 Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (trang 36, 37, 38) | Kết nối tri thức

Lời giải:

a) Học sinh làm theo hướng dẫn mẫu dựa trên sự giới thiệu của giáo viên.

b) 

4 x 6 = ?

· Từ số 4 ở cột 1 theo chiều mũi tên dóng sang phải.

· Từ số 6 ở hàng 1 theo chiều mũi tên dóng xuống. 

· Hai mũi tên gặp nhau ở số 24.

4 x 6 = 24

7 x 8 = ?

· Từ số 7 ở cột 1 theo chiều mũi tên dóng sang phải.

· Từ số 8 ở hàng 1 theo chiều mũi tên dóng xuống. 

· Hai mũi tên gặp nhau ở số 56.

7 x 8 = 56

15 : 3 = ?

· Từ số 3 ở cột 1 theo chiều mũi tên dóng sang phải  đến 15

· Từ số 15 theo chiều mũi tên dóng lên hàng 1 gặp số 5

· Ta có: 15 : 3 = 5

40 : 5 = ?

· Từ số 5 ở cột 1 theo chiều mũi tên dóng sang phải  đến 40

· Từ số 40 theo chiều mũi tên dóng lên hàng 1 gặp số 8

· Ta có: 40 : 5 = 8

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 38 Bài 2: Số?

a)

Toán lớp 3 Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (trang 36, 37, 38) | Kết nối tri thức

b)

Toán lớp 3 Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (trang 36, 37, 38) | Kết nối tri thức

Lời giải:

a)

Toán lớp 3 Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (trang 36, 37, 38) | Kết nối tri thức

b)

Toán lớp 3 Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (trang 36, 37, 38) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 38 Bài 3: Mỗi túi có 9 quả cam. Hỏi 4 túi như vậy có bao nhiêu quả cam?

Lời giải:

Bốn túi có số quả cam là:

5 × 4 = 20 (quả)

Đáp số: 20 quả cam.

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 38 Bài 4: Tìm hai số lớn hơn 1 có tích là 18.

Lời giải:

Em có:

18 = 1 × 18 = 2 × 9 = 3 × 6

Hai số lớn hơn 1 có tích là 18 là: 2 và 9; 3 và 6

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác