Toán lớp 3 Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng (trang 49, 50, 51) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng trang 49, 50, 51 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng (trang 49, 50, 51) - Kết nối tri thức

Video Giải Toán lớp 3 Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng - Kết nối tri thức - Cô Trần Phương Thảo (Giáo viên VietJack)

Toán lớp 3 trang 50 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 50 Bài 1: Đ,S?

Toán lớp 3 trang 50 Hoạt động | Kết nối tri thức

a) M là trung điểm của đoạn thẳng AB.              ?  

b) N là điểm ở giữa hai điểm B và C.                 ?  

c) N là trung điểm của đoạn thẳng BC.              ?  

d) B là điểm ở giữa hai điểm M và N.                ?  

Lời giải:

Quảng cáo

a)

+ M là điểm ở giữa hai điểm A và B.

+ MA = MB = 3 cm.

Nên M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

b) N là điểm ở giữa hai điểm B và C.

c) 

+ N là điểm ở giữa hai điểm B và C.

+ NB không bằng NC

Nên N không phải là trung điểm của đoạn thẳng BC.

d) Ba điểm M, B, N không thẳng hàng nên điểm B không phải là điểm nằm giữa hai điểm M và N.

Vậy ta điền vào ô trống như sau:

a) M là trung điểm của đoạn thẳng AB.              Đ  

b) N là điểm ở giữa hai điểm B và C.                 Đ  

c) N là trung điểm của đoạn thẳng BC.              S  

d) B là điểm ở giữa hai điểm M và N.                S  

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 50 Bài 2: Trong hình bên:

Toán lớp 3 trang 50 Hoạt động | Kết nối tri thức

a) Tìm ba điểm thẳng hàng.

b) Điểm H nằm giữa hai điểm nào?

c) Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng nào?

Lời giải:

Quảng cáo

a) Ba điểm thẳng hàng: 

A, H, B 

H, M, K 

C, K, D

b) Điểm H nằm giữa hai điểm A và B

c) Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng HK

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 50 Bài 3: Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD trong hình vẽ.

Toán lớp 3 trang 50 Hoạt động | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

H là trung điểm của đoạn thẳng AC vì: H là điểm ở giữa hai điểm A và C; AH = HC

G là trung điểm của đoạn thẳng BD vì: G là điểm ở giữa hai điểm B và D; BG = GD

Toán lớp 3 trang 51 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 51 Bài 1: Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi.

Toán lớp 3 trang 51 Luyện tập | Kết nối tri thức

a) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng AB hay không?

b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC hay không?

Lời giải:

a) Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB vì:

+) M là điểm ở giữa hai điểm A và B

+) AM = MB = 3cm

b) Điểm B không là trung điểm của đoạn thẳng AC vì MB không bằng BC.

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 51 Bài 2: Xác định trung điểm của đoạn thẳng MN và đoạn thẳng NP.

Toán lớp 3 Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng (trang 49, 50, 51) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Trung điểm của đoạn thẳng MN là: điểm I

Trung điểm của đoạn thẳng NP là: điểm K

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 51 Bài 3: Quan sát rồi trả lời.

Cào cào cần nhảy thêm mấy bước để đến trung điểm của đoạn thẳng AB?

Toán lớp 3 Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng (trang 49, 50, 51) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Toán lớp 3 Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng (trang 49, 50, 51) | Kết nối tri thức

Đoạn thẳng AB được chia thành 8 đoạn bằng nhau, tương ứng với mỗi bước nhảy của cào cào.

Trung điểm của đoạn thẳng AB cách điểm A là 4 bước nhảy của cào cào.

Cào cào đang cách A là 2 bước nhảy, do đó để tới trung điểm của đoạn thẳng AB, Cào cào cần nhảy thêm số bước là:

4 – 2 = 2 (bước)

Đáp số: 2 bước

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 51 Bài 4: Việt có một đoạn dây dài 20cm. Nếu Việt không dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét thì bạn ấy làm như thế nào để cắt được một đoạn dây có độ dài 10 cm từ đoạn dây ban đầu?

Toán lớp 3 Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng (trang 49, 50, 51) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Việt gấp đôi đoạn dây lại rồi cắt theo mép gấp. Vì đoạn dây dài 20 cm, khi gấp đôi lại sẽ thành 2 đoạn dây dài 10 cm.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên