Toán lớp 3 Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông (trang 56, 57, 58, 59, 60) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông trang 56, 57, 58, 59, 60 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông (trang 56, 57, 58, 59, 60) - Kết nối tri thức

Video Giải Toán lớp 3 Bài 19: Hình tam giác, tứ giác. Hình chữ nhật. Hình vuông - Kết nối tri thức - Cô Trần Phương Thảo (Giáo viên VietJack)

Toán lớp 3 trang 57 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 57 Bài 1: Nêu tên các đỉnh và các cạnh của mỗi hình (theo mẫu):

Toán lớp 3 trang 57 Hoạt động | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 57 Hoạt động | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 57 Bài 2: Nêu tên các hình tam giác và các hình tứ giác có trong hình dưới đây:

Toán lớp 3 trang 57 Hoạt động | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

- Các hình tam giác là: ADC, ABC, BCE.

- Các hình tứ giác là: ABCD, ABEC, ABED.

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 57 Bài 3: Mai đánh dấu một số điểm trên tờ giấy màu (như hình vẽ). Qua hai điểm trong các điểm đã đánh dấu, Mai có thể cắt tờ giấy theo đoạn thẳng nào để được:

a) 2 hình tứ giác?

b) 1 hình tam giác và 1 hình tứ giác?

Toán lớp 3 trang 57 Hoạt động | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

a) Mai có thể cắt tờ giấy theo đoạn thẳng MN để được hai hình tứ giác.

b) Mai có thể cắt tờ giấy theo đoạn thẳng AN, BN, DM, CM để được 1 hình tam giác và 1 hình tứ giác.

Toán lớp 3 trang 59 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 59 Bài 1:

a) Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông?

Toán lớp 3 trang 59 Hoạt động | Kết nối tri thức

b) Trong các hình dưới đây, những hình nào là hình chữ nhật?

Toán lớp 3 trang 59 Hoạt động | Kết nối tri thức

Lời giải:

a) Hình vuông là hình có 4 góc vuông và 4 cạnh có độ dài bằng nhau.

Trong các hình trên có hình EGHI là hình vuông vì hình này có 4 góc vuông là góc đỉnh E, G, H, I và có độ dài các cạnh bằng nhau).

b) Hình chữ nhật có 4 góc vuông, 2 cạnh dài có độ dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn có độ dài bằng nhau.

Trong các hình trên có:

+ Hình MNPQ là hình chữ nhật vì có 4 góc vuông là góc đỉnh M, N, P, Q và hai cạnh MN, QP có độ dài bằng nhau và hai cạnh MQ và NP có độ dài bằng nhau.

+ Hình RTXY là hình chữ nhật vì có 4 góc vuông là góc đỉnh R, T, X, Y và hai cạnh dài RY, TX có độ dài bằng nhau và hai cạnh ngắn RT và YX có độ dài bằng nhau.

Vậy các hình trên có 2 hình chữ nhật là MNPQ và RTXY.

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 59 Bài 2: Số?

Toán lớp 3 trang 59 Hoạt động | Kết nối tri thức

Bằng cách đo trên hình vẽ, hình vuông ABCD có độ dài cạnh là   ?   cm; hình chữ nhật MNPQ có chiều dài là   ?   cm và chiều rộng là   ?   cm.

Lời giải:

Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét, ta đo được độ dài các cạnh của 2 hình như sau:

- Hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 3 cm.

- Hình chữ nhật MNPQ có chiều dài là 3 cm và chiều rộng là 2 cm.

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 59 Bài 3: Chọn câu trả lời đúng.

Toán lớp 3 trang 59 Hoạt động | Kết nối tri thức

Để cắt tờ giấy như hình bên thành một hình vuông, Rô-bốt cần cắt theo đoạn thẳng nào dưới đây?

A. Đoạn thẳng MQ.

B. Đoạn thẳng PN.

C. Đoạn thẳng PQ.

D. Đoạn thẳng MN.

Lời giải:

Hình ban đầu có độ dài 1 cạnh là 5 ô vuông.

Do đó để hình đó là hình vuông thì các cạnh còn lại cũng là 5 ô vuông thì Rô-bốt cần cắt theo đoạn thẳng MN.

Toán lớp 3 trang 59 Hoạt động | Kết nối tri thức

Vậy để cắt tờ giấy như hình bên thành một hình vuông, Rô-bốt cần cắt theo đoạn thẳng MN.

Chọn đáp án D.

Toán lớp 3 trang 60 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 60 Bài 1: Nhà các bạn dế mèn, dế trũi, châu chấu voi và xén tóc ở bốn đỉnh của hình chữ nhật ABCD (như hình vẽ). Biết rằng BC = 13 dm, CD = 20 dm.

Toán lớp 3 trang 60 Luyện tập | Kết nối tri thức

a) Nhà dế mèn cách nhà xén tóc bao nhiêu đề-xi-mét?

b) Nhà dế mèn cách nhà dễ trũi bao nhiêu đề-xi-mét?

Lời giải:

a) Từ nhà dế mèn đến nhà xén tóc bằng độ dài đoạn AD. Vì hình chữ nhật có chiều rộng bằng nhau nên AD = BC = 13 dm.

Vậy nhà dế mèn cách nhà xén tóc 13 dm.

b) Từ nhà dế mèn đến nhà dế trũi bằng độ dài đoạn AB. Vì hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau nên AB = CD = 20 dm.

Vậy nhà dế mèn cách nhà dễ trũi 20 dm.

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 60 Bài 2: Một con đường thẳng nối từ địa điểm A đến địa điểm B. Do đoạn đường CD bị hỏng nên người ta phải làm một đường tránh CMND có kích thước như hình vẽ. Biết CMND là hình chữ nhật.

Toán lớp 3 trang 60 Luyện tập | Kết nối tri thức

a)Số?

Độ dài đoạn đường CD là   ?   km

b) Chọn câu trả lời đúng.

Đi từ địa điểm A đến địa điểm B theo đường tránh dài hơn đi theo đường thẳng bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 1 km

B. 3 km

C. 2 km

Lời giải

Lời giải:

a) Vì CMND là hình chữ nhật nên CD = MN = 2 km.

Kết luận: Độ dài đoạn đường CD là 2 km.

b) Đi theo đường tránh phải đi thêm 2 đoạn CM và DN (hai đường này là chiều rộng chiều của hình chữ nhật CDNM nên CM = DN = 1 km).

Đoạn đường đi từ địa điểm A đến địa điểm B theo đường tránh dài hơn đi theo đường thẳng và dài hơn:

1 × 2 = 2 (km)

Chọn đáp án C.

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 60 Bài 3: Với 6 que tính, Rô-bốt xếp được một hình chữ nhật như hình bên.

Toán lớp 3 trang 60 Luyện tập | Kết nối tri thức

Sử dụng 10 que tính, em hãy sắp xếp một hình chữ nhật. Em tìm được mấy cách xếp?

Lời giải:

Sử dụng 10 que tính để xếp thành hình chữ nhật.

Vì hình chữ nhật gồm 2 chiều rộng và hai chiều rộng nên tổng số que tính để xếp chiều rộng và chiều rộng là:

10 : 2 = 5 (que tính)

Ta có: 5 = 1 + 4 = 2 + 3

+) Xếp thành hình chữ nhật có Chiều rộng gồm 1 que tính; Chiều dài gồm 4 que tính.

Toán lớp 3 trang 60 Luyện tập | Kết nối tri thức

+) Xếp thành hình chữ nhật có Chiều rộng gồm 2 que tính; Chiều dài gồm 3 que tính.

Toán lớp 3 trang 60 Luyện tập | Kết nối tri thức

Vậy ta có 2 cách xếp như vậy.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên