Giải Toán lớp 3 trang 29, 30 bài Phép chia hết và phép chia có dưGiải Toán lớp 3 trang 29, 30 bài Phép chia hết và phép chia có dư

Để học tốt Toán 3, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 3 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 3. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 29 SGK Toán 3): Tính rồi viết theo mẫu:

Tính rồi viết theo mẫu trang 29 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Tính rồi viết theo mẫu trang 29 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 30 SGK Toán 3):

Trả lời đúng sai trang 30 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3
Quảng cáo


Lời giải:

a) Ghi Đ vào ô trống vì 32 : 4 = 8

b) Ghi S vào ô trống vì 30 : 6 = 5 (không có dư) hoặc phép chia đã có số dư (6) bằng số chia (6).

c) Ghi đúng vào ô trống vì 48 : 6 = 8

d) Ghi S vào ô trống vì 20 : 3 = 6 (dư 2) hoặc phép chia đã cho lại có số dư (5) lớn hơn số chia (3)

Bài 3 (trang 30 SGK Toán 3): Đã khoanh vào 1/2 số ô tô trong hình nào?

Đã khoanh vào 1/2 số ô tô trong hình nào trang 30 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Đã khoanh vào 1/2 số ô tô của hình a).

Cách làm chung:

- Đầu tiên các em đếm tổng số ô tô trong mỗi hình;

- Đếm số ô tô được tô đậm, sau đó nhân với 2 và so sánh kết quả với tổng số ô tô đã đếm ở bước đầu tiên.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.