Bài tập Phép chia hết và phép chia có dư Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Phép chia hết và phép chia có dư Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1: Số dư của phép chia 45 : 6 là

A. 3

B. 4

C. 5

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Nếu lấy một số có hai chữ số nào đó chia cho 5 thì số dư lớn nhất có thể là số nào?

Số dư lớn nhất có thể là số Bài tập Phép chia hết và phép chia có dư Toán lớp 3 có lời giải

Câu 3: Trong một phép chia có dư, số chia là 6 thì số dư bé nhất có thể là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 4: Có 15 người khách muốn đi đò sang sông. Mỗi chuyến đò chở được 5 người, kể cả người lái đò. Cần ít nhất số chuyến đò để chở hết số người đó qua sông là:

A.3 chuyến đò

B. 4 chuyến đò

C. 5 chuyến đò

D. 6 chuyến đò

Câu 5: Phép chia nào dưới đây có cùng số dư với phép chia 31 : 5 ?

Bài tập Phép chia hết và phép chia có dư Toán lớp 3 có lời giải

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

38 : 4 = 9 (dư Bài tập Phép chia hết và phép chia có dư Toán lớp 3 có lời giải)

Câu 7: Một phép chia có số chia là 6, thương bằng 18 và số dư là số dư lớn nhất có thể.

Số bị chia của phép chia đó là: Bài tập Phép chia hết và phép chia có dư Toán lớp 3 có lời giải

Câu 8: Một số chia cho 5 thì được 4 (dư 3).

Muốn phép chia không còn dư nữa thì số bị chia cần bớt đi ít nhất Bài tập Phép chia hết và phép chia có dư Toán lớp 3 có lời giải đơn vị hoặc tăng ít nhất Bài tập Phép chia hết và phép chia có dư Toán lớp 3 có lời giải đơn vị

Câu 9: Chia một số cho 5 thì được thương là số liền sau của số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau và số dư là số dư lớn nhất có thể có.

Vậy chia số đó cho 3 thì có số dư là: Bài tập Phép chia hết và phép chia có dư Toán lớp 3 có lời giải

Câu 10: Cho phép chia có số chia và thương đều bằng nhau và đều là số lẻ có một chữ số, số dư của phép chia đó là 7. Số bị chia của phép chia đó là:

A. 88

B. 86

C. 72

D. 81

Câu 11: Trong một phép chia có dư ta có:

Bài tập Phép chia hết và phép chia có dư Toán lớp 3 có lời giải

Câu 12: Cho bài toán theo tóm tắt sau:

3m vải : 1 bộ quần áo

65m vải: ... bộ quần áo?

Thừa … (m ) vải ?

Đáp án đúng của bài toán này là:

A. 21 bộ

B. 22 bộ, thừa 1 m vải

C. 21 bộ, thừa 2 m vải

D. 20 bộ, thừa 5 m vải

Câu 13: Phép chia nào sau đây là phép chia có dư ?

A. 20 : 5

B. 13 : 2

C. 30 : 3

D. 36 : 4

Câu 14: Cho phép chia sau:

Bài tập Phép chia hết và phép chia có dư Toán lớp 3 có lời giải

Đáp án nào sau đây sai?

Bài tập Phép chia hết và phép chia có dư Toán lớp 3 có lời giải

Câu 15: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

19 : 3 = 6 (dư 1) Bài tập Phép chia hết và phép chia có dư Toán lớp 3 có lời giải

58 : 5 = 11 (dư 4) Bài tập Phép chia hết và phép chia có dư Toán lớp 3 có lời giải

Câu 16: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập Phép chia hết và phép chia có dư Toán lớp 3 có lời giải

Câu 17: Biết: x : 3 = 9 (dư 2). Giá trị của x là:

A. 21

B. 33

C. 29

D. 25

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên