Bài tập Gấp một số lên nhiều lần Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Gấp một số lên nhiều lần Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1: 6cm được gấp lên 3 lần thì có giá trị là:

A.9 cm

B. 12 cm

C. 18 cm

D. 15 cm

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập Gấp một số lên nhiều lần Toán lớp 3 có lời giải

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a, Nhiều hơn 8 bảy đơn vị là số Bài tập Gấp một số lên nhiều lần Toán lớp 3 có lời giải

b, 8 gấp lên bảy lần là số Bài tập Gấp một số lên nhiều lần Toán lớp 3 có lời giải

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập Gấp một số lên nhiều lần Toán lớp 3 có lời giải

Câu 5: Trang có 23 bông hoa, số hoa của Tâm gấp 3 lần số hoa của Trang. Tâm có số bông hoa là

A. 26 bông hoa

B. 20 bông hoa

C. 29 bông hoa

D. 69 bông hoa

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số 37 được gấp lên 7 lần thì có giá trị là: Bài tập Gấp một số lên nhiều lần Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7: Cho đoạn thẳng AB = 5cm. Gấp đoạn thẳng AB lên 5 lần thì được đoạn thẳng CD.

Đoạn thẳng CD nhiều hơn đoạn thẳng AB số xăng-ti-mét là: Bài tập Gấp một số lên nhiều lần Toán lớp 3 có lời giải

Câu 8: Năm nay con 6 tuổi, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. 5 năm nữa, mẹ có số tuổi là:

A.30 tuổi

B. 35 tuổi

C. 25 tuổi

D. 40 tuổi

Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Gấp đôi một nửa của 24 là: Bài tập Gấp một số lên nhiều lần Toán lớp 3 có lời giải

Câu 10: Chị gái có 20 cây bút, số bút của chị gấp số bút của em 5 lần. Vậy, em có 100 chiếc bút. Đúng hay Sai?

Bài tập Gấp một số lên nhiều lần Toán lớp 3 có lời giải

Câu 11: Túi thứ nhất đựng 24kg gạo, gấp 3 lần túi thứ hai. Vậy cần chuyển ở túi thứ nhất sang túi thứ hai số ki-lô-gam gạo để hai túi bằng nhau là:

A. 8 kg

B. 16 kg

C. 12 kg

D. 4 kg

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên