Bài tập Góc vuông, góc không vuông, nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Góc vuông, góc không vuông, nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1: Hình trên có phải là một góc hay không?

Bài tập Góc vuông, góc không vuông, nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke Toán lớp 3 có lời giải

A. Có

B. Không

Câu 2: Trong tam giác ABC, góc đỉnh A có các cạnh là:

Bài tập Góc vuông, góc không vuông, nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke Toán lớp 3 có lời giải

A. Cạnh AB, BC

B. Cạnh AC, CB

C. Cạnh AB, AC

D. Cạnh AB

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập Góc vuông, góc không vuông, nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke Toán lớp 3 có lời giải

Hình bên có Bài tập Góc vuông, góc không vuông, nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke Toán lớp 3 có lời giải góc không vuông

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập Góc vuông, góc không vuông, nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke Toán lớp 3 có lời giải

Hình chứ nhật trên có Bài tập Góc vuông, góc không vuông, nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke Toán lớp 3 có lời giải góc vuông

Câu 5: Cho hình vẽ:

Bài tập Góc vuông, góc không vuông, nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke Toán lớp 3 có lời giải

Góc trong hình là:

Bài tập Góc vuông, góc không vuông, nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke Toán lớp 3 có lời giải

Câu 6: Cho hình vẽ:

Bài tập Góc vuông, góc không vuông, nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke Toán lớp 3 có lời giải

Hình nào có một góc vuông ?

A. Hình a

B. Hình b

C. Hình c

D. Hình a và hình b

Câu 7: Hai kim đồng hồ trên tạo thành góc gì?

Bài tập Góc vuông, góc không vuông, nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke Toán lớp 3 có lời giải

Câu 8: Hình trên có bao nhiêu góc vuông ?

Bài tập Góc vuông, góc không vuông, nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke Toán lớp 3 có lời giải

A. 4 góc vuông

B. 8 góc vuông

C. 12 góc vuông

D. 16 góc vuông

Câu 9: Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:

Bài tập Góc vuông, góc không vuông, nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke Toán lớp 3 có lời giải

a, Hình bên có hai góc vuông. Bài tập Góc vuông, góc không vuông, nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke Toán lớp 3 có lời giải

b, Góc đỉnh O, cạnh OW, OT là góc không vuông. Bài tập Góc vuông, góc không vuông, nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke Toán lớp 3 có lời giải

b, Góc đỉnh O, cạnh OZ, OU là góc không vuông. Bài tập Góc vuông, góc không vuông, nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke Toán lớp 3 có lời giải

Câu 10: Chỉ cần vẽ thêm 2 đoạn thẳng để hình vuông sau có 8 góc vuông.

Bài tập Góc vuông, góc không vuông, nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke Toán lớp 3 có lời giải

Đáp án nào dưới đây là cách vẽ đúng?

Bài tập Góc vuông, góc không vuông, nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke Toán lớp 3 có lời giải

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên