Bài tập Bảng nhân 8 Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Bảng nhân 8 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

8 x 6 = Bài tập Bảng nhân 8 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 2: Phép toán 8 x 6 còn được viết là:

Bài tập Bảng nhân 8 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 3: Đếm cách 8 đơn vị rồi điền các số vào ô trống:

0; 8; Bài tập Bảng nhân 8 Toán lớp 3 có lời giải; Bài tập Bảng nhân 8 Toán lớp 3 có lời giải; 32; Bài tập Bảng nhân 8 Toán lớp 3 có lời giải; Bài tập Bảng nhân 8 Toán lớp 3 có lời giải; Bài tập Bảng nhân 8 Toán lớp 3 có lời giải.

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

8 x 6 = Bài tập Bảng nhân 8 Toán lớp 3 có lời giải

8 x 8 = Bài tập Bảng nhân 8 Toán lớp 3 có lời giải

8 x 10 = Bài tập Bảng nhân 8 Toán lớp 3 có lời giải

8 x 11 = Bài tập Bảng nhân 8 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 5: Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ trống.

8 x 4 Bài tập Bảng nhân 8 Toán lớp 3 có lời giải 5 x 8

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

8 x Bài tập Bảng nhân 8 Toán lớp 3 có lời giải = 64

Câu 7: Giá trị của 8 x 7 + 58 là:

A. 114

B. 115

C. 1014

D. 100

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một thùng có 8 chai nước ngọt. 9 thùng có Bài tập Bảng nhân 8 Toán lớp 3 có lời giải chai.

Câu 9: Em tích vào ô Đúng hoặc Sai thích hợp: x × 2 = 8 × 6.

Bài tập Bảng nhân 8 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 10: Ghép các ô có giá trị bằng nhau:

Bài tập Bảng nhân 8 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 11: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Lấy một số nhân với 8 rồi cộng với 36 thì được số bé nhất có 3 chữ số.

Số đó có giá trị là: Bài tập Bảng nhân 8 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 12: Em có 6 hộp sô-cô-la, mỗi hộp có 8 thanh. Em cho các bạn 12 thanh. Sau đó, em còn lại số thanh sô-cô-la là:

A. 2 thanh

B. 36 thanh

C. 16 thanh

D. 26 thanh

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học