Bài tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

93 : 3 = Bài tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé Toán lớp 3 có lời giải

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé Toán lớp 3 có lời giải

Số quả táo ở hàng trên gấp Bài tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé Toán lớp 3 có lời giải lần số quả táo ở hàng dưới

Câu 3: Con lợn cân nặng 50 kg, con ngỗng nặng 5kg. Con lợn cân nặng gấp con ngỗng số lần là:

A. 5 lần

B. 45 lần

C. 10 lần

D. 55 lần

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 84 hơn 4 số đơn vị là: Bài tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé Toán lớp 3 có lời giải đơn vị.

b) 84 gấp 4 số lần là: Bài tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé Toán lớp 3 có lời giải lần.

Câu 5: Một đoạn thẳng dài 2 dm và đoạn thẳng khác dài 4 cm. Đoạn thẳng dài hơn gấp đoạn thẳng ngắn hơn số lần là:

A. 2 lần

B. 3 lần

C. 4 lần

D. 5 lần

Câu 6: 20 l gấp 10 lần so với 2 l . Đúng hay Sai ?

Bài tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bao gạo 75kg nặng gấp Bài tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé Toán lớp 3 có lời giải lần bao gạo 5kg

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Sợi dây dài 56m dài gấp 7 lần sợi dây dài Bài tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé Toán lớp 3 có lời giải m.

Câu 9: Một doanh nghiệp vận tải, có 96 xe khách, số xe taxi gấp số xe khách 2 lần. Hỏi doanh nghiệp đó có tất cả bao nhiêu xe khách và xe taxi?

A.192 xe

B. 288 xe

C.289 xe

D. 144 xe

Câu 10: Năm nay, bà 60 tuổi, bà hơn mẹ 24 tuổi và tuổi con bằng Bài tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé Toán lớp 3 có lời giải tuổi mẹ. Hỏi năm nay, tuổi bà gấp tuổi cháu bao nhiêu lần?

A. 4 lần

B. 15 lần

C. 8 lần

D. 10 lần

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên