Bài tập Bảng chia 9 Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Bảng chia 9 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Kết quả của phép chia 81 : 9 là: Bài tập Bảng chia 9 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 2: 66 : 9 =....

A. 7

B. 7 dư 3

C. 8

D. 8 dư 3

Câu 3: Số dư của phép chia 82:9 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4: Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống: Một người xếp mỗi hộp có 9 cái kẹo.

a) 28 cái kẹo thì xếp được 3 hộp Bài tập Bảng chia 9 Toán lớp 3 có lời giải

b) 27 cái kẹo thì xếp không dư chiếc nào Bài tập Bảng chia 9 Toán lớp 3 có lời giải

c) 26 cái kẹo xếp được 3 hộp Bài tập Bảng chia 9 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 5: Biết: x × 9 + 5 = 77. Giá trị của x là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 6: Bài tập Bảng chia 9 Toán lớp 3 có lời giải số gấu có trong hình là bao nhiêu con?

Bài tập Bảng chia 9 Toán lớp 3 có lời giải

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 7: Giá trị của biểu thức 99 – 72 : 9 bằng giá trị của biểu thức nào dưới đây?

A. 21 : 7

B. 9 x 9 + 10

C. 60 + 7 x 3

D. Không có biểu thức nào

Câu 8: Tích vào các số chia hết cho 9.

Bài tập Bảng chia 9 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ trống.

90 : 9 : 2 = Bài tập Bảng chia 9 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 10: Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ trống:

63 : 9 Bài tập Bảng chia 9 Toán lớp 3 có lời giải 72 : 9

Câu 11: Có 67 l nước được rót vào các chai 9 l . Cần ít nhất bao nhiêu chai để đựng hết số nước đó?

A. 8 chai

B. 9 chai

C. 10 chai

D. 11 chai

Câu 12: Một số gấp lên 9 lần rồi bớt đi 13 thì được năm chục.

Giá trị của số đó là:

A. 63

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 13: Bố năm nay 36 tuổi. Tuổi của bà gấp 2 lần tuổi của bố và gấp 9 lần tuổi Lan. Hiện tại, Lan có số tuổi là:

A. 18 tuổi

B. 8 tuổi

C. 4 tuổi

D. Cả ba đáp án đều sai

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên