Bài tập Giới thiệu bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Giới thiệu bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1: Dùng bảng chia để tìm số thích hợp điền vào chỗ trống:

Bài tập Giới thiệu bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Số điền vào ô trống là: Bài tập Giới thiệu bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Câu 2: Tìm số còn thiếu của bảng sau:

Bài tập Giới thiệu bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Số cần tìm có giá trị là: Bài tập Giới thiệu bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

42 : Bài tập Giới thiệu bảng chia Toán lớp 3 có lời giải = 7

Câu 4: Biết x : 9 = 9. Giá trị của x là 9. Đúng hay sai?

Bài tập Giới thiệu bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Câu 5: Một cơ quan có 56 người, có Bài tập Giới thiệu bảng chia Toán lớp 3 có lời giải nhân viên đi công tác. Hỏi có bao nhiêu nhân viên không đi công tác?

A. 8 người

B. 48 người

C. 40 người

D. 49 người

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập Giới thiệu bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7: Điền số thích hợp để hoàn thành lời giải cho bài toán sau:

Bài tập Giới thiệu bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Câu 8: Tìm số còn thiếu của hình vẽ sau:

Bài tập Giới thiệu bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Hai số còn thiếu lần lượt từ trái sang phải là: Bài tập Giới thiệu bảng chia Toán lớp 3 có lời giảiBài tập Giới thiệu bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Câu 9: Điền dấu >; < hoặc = vào ô trống:

Bài tập Giới thiệu bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Câu 10: Một trang trại có nuôi bò, lợn, gà. Số lợn bằng Bài tập Giới thiệu bảng chia Toán lớp 3 có lời giải số gà, số bò bằng Bài tập Giới thiệu bảng chia Toán lớp 3 có lời giải số lợn. Biết trang trại có 402 con gà. Trang trại đó có tất cả số con bò, lợn và gà là:

A. 603 con

B. 335 con

C. 737 con

D. 670 con

Câu 11: Tích vào ô Đúng hoặc Sai:

Bài tập Giới thiệu bảng chia Toán lớp 3 có lời giải

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên