Bài tập Làm quen với biểu thức, tính giá trị của biểu thức Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Làm quen với biểu thức, tính giá trị của biểu thức Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1: Khi lấy tổng của 45 và 73 rồi bớt đi 15 thì ta viết được biểu thức sau:

A. 45 + 73 – 15

B. 73 – 45 + 15

C. 45 – 15 + 73

D. 73 – 15 + 45

Câu 2: Giá trị của biểu thức 300 - 200 - 100 là:

A. 300

B. 200

C. 0

D. 100

Câu 3: Giá trị của biểu thức là hiệu của số chẵn lớn nhất có hai chữ số và số chẵn lớn nhất có một chữ số. Số đó là:

A. 90

B. 106

C. 89

D. 91

Câu 4: Không tính giá trị của biểu thức, em hãy điền dấu >, < hoặc = vào ô trống:

25 × 5 × 6 Bài tập Làm quen với biểu thức, tính giá trị của biểu thức Toán lớp 3 có lời giải 25 × 6 × 5

Câu 5: Đúng hay Sai?

12 + 72 : 6 = 14

Bài tập Làm quen với biểu thức, tính giá trị của biểu thức Toán lớp 3 có lời giải

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Lấy 23 cộng với một phần ba của 159

Gía trị em tìm được là: Bài tập Làm quen với biểu thức, tính giá trị của biểu thức Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7: Điền dấu phép tính thích hợp vào ô trống để biểu thức sau có giá trị bằng 30.

5 × 5 Bài tập Làm quen với biểu thức, tính giá trị của biểu thức Toán lớp 3 có lời giải 5 = 30

Câu 8: Gấp một số lên 6 lần rồi cộng với 4 thì được số nhỏ nhất có ba chữ số. Số đó là:

A. 100

B. 16

C. 17

D. 94

Câu 9: Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ trống:

670 - 170 + 23 Bài tập Làm quen với biểu thức, tính giá trị của biểu thức Toán lớp 3 có lời giải 670 - (170 +23)

Câu 10: Một cửa hàng có 400 cái bánh, họ xếp vào các hộp, mỗi hộp 4 cái bánh. Sau đó họ xếp vào các thùng, mỗi thùng có 5 hộp bánh. Số thùng bánh cửa hàng có được sau khi xếp xong 400 cái bánh đó là:

A. 100 hộp bánh

B. 25 hộp bánh

C. 20 thùng

D. 2 thùng

Câu 11: Điền số thích hợp vào chỗ trống: Tính nhanh giá trị của biểu thức sau:

354 + 355 + 356 – 156 – 155 − 154 = Bài tập Làm quen với biểu thức, tính giá trị của biểu thức Toán lớp 3 có lời giải

Câu 12: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Tính nhanh, biết:

99 × 8 × 7 × (6 – 5 − 1) = Bài tập Làm quen với biểu thức, tính giá trị của biểu thức Toán lớp 3 có lời giải

Câu 13: Ghép kết quả với phép tính thích hợp.

Bài tập Làm quen với biểu thức, tính giá trị của biểu thức Toán lớp 3 có lời giải

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học