Bài tập Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1: Kết quả của phép chia 528 : 3 là:

A. 176

B. 17

C. 109 (dư 1)

D. 109

Câu 2: Số dư của phép chia 376 : 5 là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Một quyển sách dày 306 trang và gồm 9 chương, mỗi chương có số trang bằng nhau.

Mỗi chương của quyển sách đó có số trang là: Bài tập Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải trang.

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) Giarm 368 đi 8 lần được số: Bài tập Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

b) Bài tập Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải của 368 là: Bài tập Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Một năm có Bài tập Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải tuần và Bài tập Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải ngày (không tính năm nhuận).

Câu 6: Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống.

Bài tập Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7: Một số đem chia cho 5 thì được thương bằng 96. Số đó đem chia 6 thì được kết quả là:

A. 80

B. 16

C. 70

D. 6

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ trống. Một sợi dây dài 500m được cắt thành các đoạn nhỏ, mỗi đoạn dài 6m. Hỏi cắt được bao nhiêu đoạn như thế và còn thừa ra mấy mét dây?

Cắt được Bài tập Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải đoạn và còn thừa Bài tập Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải m

Câu 9: Biết: 534 : x = 24 : 4. Giá trị của x là:

A. 89

B. 79

C. 69

D. 59

Câu 10: Điền các số 336; 48; 6; 8 vào ô trống thích hợp để được phép tính đúng.

Bài tập Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 11: Điền dấu (>; <, ) hoặc (= ) vào ô trống:

292 : 4 - 73 Bài tập Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải 73 - 10 : 2

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên