Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1: Kết quả của phép chia 78 : 3 là:

A. 32

B. 23

C. 36

D. 26

Câu 2: Giá trị Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải của 64 g là:

A. 25 g

B. 26 g

C. 16 g

D. 15 g

Câu 3: Em mua 87 cái nhãn vở và em đã dùng hết Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải số nhãn vở đó. Hỏi em còn lại bao nhiêu cái nhãn vở?

A. 29 nhãn vở

B. 19 nhãn vở

C. 58 nhãn vở

D. 68 nhãn vở

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống. Một cửa hàng có 94 thùng dầu. Sau khi bán, số thùng dầu còn lại bằng Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải lần so với lúc ban đầu. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu thùng dầu?

Cửa hàng đó đã bán được số thùng dầu là: Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải thùng.

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống. Biết: 54 : y = 3

Gía trị của y là: Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 6: Tính rồi sắp xếp các ô sau theo thứ tự tăng dần:

Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Biết x × 6 = 54 + 30. Gía trị của x là: Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 9: Mỗi hộp bánh có chứa 4 cái bánh. Nếu có 75 cái bánh thì cần ít nhất 18 cái hộp. Đúng hay Sai?

Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 10: Một phép chia có số bị chia bằng 345, thương bằng 5 và số dư bằng thương. Số chia của phép chia đó là:

A. 68

B. 69

C. 70

D. 71

Câu 11: Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Nhà Trang nuôi 78 con thỏ và nhốt đều số thỏ vào 6 chuồng. Sau đó, mẹ Trang bán đi số thỏ ở 4 chuồng.

Nhà Trang còn lại Bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3 có lời giải con thỏ.

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học