Bài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1: 8 gấp 2 số lần là:

A. 2 lần

B. 4 lần

C. 6 lần

D. 8 lần

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống: (Mẫu: Bài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Toán lớp 3 có lời giải viết là 1/2)

Bài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Toán lớp 3 có lời giải

Hai ô trống trong bảng lần lượt là: Bài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Toán lớp 3 có lời giảiBài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Toán lớp 3 có lời giải

Câu 3: Trên bàn làm việc có 28 quyển sách và 7 cái bút. Số bút bằng một phần mấy lần số quyển sách?

Bài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Toán lớp 3 có lời giải

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Toán lớp 3 có lời giải

Số cần điền vào chỗ trống là: Bài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Toán lớp 3 có lời giải

Câu 5: Trong vườn nhà em đang có 8 con gà, số vịt nhiều hơn số gà là 16 con gà. Hỏi số gà bằng một phần mấy số vịt?

Bài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Toán lớp 3 có lời giải

Câu 6: Tích vào ô Đúng hoặc Sai thích hợp: Một cửa hàng có 7 kg gạo nếp và 63 kg gạo tẻ.

Bài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7: Tóm tắt:

Nam: 7 bạn

Nữ: 21 bạn

Nam bằng một phần mấy nữ?

Bài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Toán lớp 3 có lời giải

Câu 8: Trong một cửa hàng, có 50 hộp bánh Chocopie. Buổi sáng, cửa hàng đó bán được Bài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Toán lớp 3 có lời giải số hộp bánh. Hỏi sau buổi sáng, cửa hàng đó còn lại bao nhiêu hộp bánh?

A. 45 hộp

B. 40 hộp

C. 35 hộp

D. 30 hộp

Câu 9: Em có 6 sticker. Nếu bớt đi 2 sticker thì anh có bốn chục cái. Hỏi số sticker của em bằng một phần mấy số sticker của anh?

Bài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Toán lớp 3 có lời giải

Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Biết số lớn gấp 8 lần số bé và số bé bằng 5.

Gía trị của số lớn là: Bài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Toán lớp 3 có lời giải

Câu 11: Một cơ quan có 36 nhân viên nam và 24 nhân viên nữ. Có Bài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Toán lớp 3 có lời giải nhân viên hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Vậy cơ quan đó có ;10 nhân viên hoàn thành xuất sắc công việc.

Đúng hay Sai?

Bài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Toán lớp 3 có lời giải

Câu 12: Trong tủ có 28 cái bát và 7 cái đĩa. Hỏi số đĩa bằng một phần mấy số bát đĩa trong tủ?

Bài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Toán lớp 3 có lời giải

Câu 13: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Mẹ mua về số ki-lô-gam gạo là số chẵn lớn nhất có hai chữ số. Sau đó mẹ dùng hết 2kg.

Số gạo đã dùng bằng

Bài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Toán lớp 3 có lời giải số gạo mẹ đã mua.

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học