Bài tập Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

1hm = Bài tập Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 3 có lời giải m

Câu 2: Giá trị của phép tính 96 hm - 18 hm là:

A. 75 hm

B. 76 hm

C. 77 hm

D. 78 hm

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

96 km : 3 = Bài tập Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 3 có lời giải km

Câu 4: 24 hm x 5 = ?

A. 100 hm

B. 12 km

C. 1000 dam

D. 12 hm

Câu 5: Ghép cặp các ô có giá trị bằng nhau:

Bài tập Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 3 có lời giải

Câu 6: Điền dấu (>; < ) hoặc (= ) vào ô trống:

15dam + 25dam Bài tập Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 3 có lời giải 402m

Câu 7: Một tấm vải dài 4dam 5m dùng để may quần áo, mỗi bộ quần áo may hết 5m vải. Có thể may được số bộ quần áo như thế là:

A. 1 bộ quần áo

B. 15 bộ quần áo

C. 9 bộ quần áo

D. 14 bộ quần áo

Câu 8: Đọan đường thứ nhất dài 45km, đoạn đường thứ hai dài bằng Bài tập Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 3 có lời giải đoạn đường thứ nhất, đoạn đường thứ ba dài gấp 5 lần đoạn đường thứ hai. Đoạn đường thứ ba dài số ki-lô-mét là:

A. 3 km

B. 15 km

C. 25 km

D. 9 km

Câu 9: Độ dài “một mét rưỡi” có cách viết là:

A. 1m30

B. 1m 5dm

C. 15m

D. 1m50

Câu 10: Có một sợi dây dài 40dm. Nếu không có thước đo, làm thế nào để em cắt được một đoạn dây dài 10dm từ sợi dây đó ?

Bài tập Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 3 có lời giải

Câu 11: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

2km 50m = Bài tập Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 3 có lời giải m

Câu 12: Một hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là: 5dm 5cm; 1m 3cm; 67 cm. Chu vi của hình tam giác đó là:

A. 225 cm

B. 135 cm

C. 125 cm

D. 215 cm

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên