Bài tập Giảm đi một số lần Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Giảm đi một số lần Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

45ℓ đi 5 lần thì đươc Bài tập Giảm đi một số lần Toán lớp 3 có lời giải

Câu 2: Tích vào ô Đúng hoặc Sai thích hợp:

Bài tập Giảm đi một số lần Toán lớp 3 có lời giải

Câu 3: Các số cần điền vào ô trống lần lượt từ phải sang trái là:

Bài tập Giảm đi một số lần Toán lớp 3 có lời giải

A. 11; 17

B. 11; 66

C. 30; 36

D. 30; 5

Câu 4: Một cửa hàng có 36 quả dưa hấu, sau khi đem bán thì số dưa hấu giảm đi 6 lần. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quả dưa hấu ?

A. 30 quả

B. 5 quả

C. 6 quả

D. 7 quả

Câu 5: Đoạn thẳng AB dài 30cm. Nếu giảm độ dài đoạn thẳng đó 5 lần thì được đoạn thẳng CD. Độ dài đoạn thẳng CD là:

A. 25 cm

B. 5 cm

C. 20 cm

D. 6 cm

Câu 6: 12kg giảm đi 2 lần thì bằng 6.

Đúng hay Sai ?

Bài tập Giảm đi một số lần Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7: Thương của phép chia sẽ thay đổi như thế nào khi số bị chia giảm đi 3 lần và giữ nguyên số chia?

Bài tập Giảm đi một số lần Toán lớp 3 có lời giải

Câu 8: Một số giảm đi 6 lần thì được 12. Lan nói rằng: “ Số đó có giá trị là 2”. Theo em Lan nói đúng hay sai?

Bài tập Giảm đi một số lần Toán lớp 3 có lời giải

Câu 9: : Một số giảm đi 5 lần thì bằng 12. Hỏi số đó giảm đi 4 lần thì được kết quả là bao nhiêu?

A. 21

B. 56

C. 15

D. 50

Câu 10: Một người trong Bài tập Giảm đi một số lần Toán lớp 3 có lời giải giờ làm được 60 sản phẩm. Hỏi trong Bài tập Giảm đi một số lần Toán lớp 3 có lời giải giờ, người ấy làm được bao nhiêu sản phẩm?

A. 120 sản phẩm

B. 30 sản phẩm

C. 40 sản phẩm

D. 90 sản phẩm

Câu 11: Năm nay bố 42 tuổi. Tuổi con bằng tuổi bố giảm đi 7 lần. Hỏi hai năm sau, con bao nhiêu tuổi?

A. 6 tuổi

B. 7 tuổi

C. 8 tuổi

D. 9 tuổi

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên