Bài tập Bảng chia 7 Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Bảng chia 7 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

49 : 7 = Bài tập Bảng chia 7 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 2: Phép chia một số cho 7 có nghĩa là:

A. Tính xem số đó bằng bao nhiêu lần 7

B. Nhân số đó với 7

C. Tính xem số đó gồm bao nhiêu nhóm 6

D. Tính xem số đó bằng bao nhiêu nhóm 3 và nhóm 4

Câu 3: Phép chia 65:7 = ....

A. 9

B. 10

C. 9 dư 1

D. 9 dư 2

Câu 4: Số dư của phép chia 71:7 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

14 ngày bằng Bài tập Bảng chia 7 Toán lớp 3 có lời giải tuần

Câu 6: Tích vào ô Đúng hoặc Sai của từng nhận xét sau:

Mỗi hộp bút có 7 chiếc bút.

Bài tập Bảng chia 7 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7: Bài tập Bảng chia 7 Toán lớp 3 có lời giải số vịt có trong hình là bao nhiêu con?

Bài tập Bảng chia 7 Toán lớp 3 có lời giải

A. 3 con

B. 4 con

C. 5 con

D. 6 con

Câu 8: Giá trị của biểu thức 98 - 35:7 bằng giá trị của biểu thức nào dưới đây ?

A. 63 : 7

B. 5 x 9 + 45

C. 30 + 7 x 9

D. Không có biểu thức nào

Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Gía trị của biểu thức 63 : 7 : 3 = Bài tập Bảng chia 7 Toán lớp 3 có lời giải

Câu 10: Điền dấu > ; < hoặc = vào chỗ trống:

63 : 7 Bài tập Bảng chia 7 Toán lớp 3 có lời giải 77 : 7

Câu 11: Giá trị của x là bao nhiêu, biết: x × 7 + 5 = 47

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 12: Có 67 l nước được rót vào các chai 7 l . Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chai để đựng hết số nước đó ?

A. 8 chai

B. 9 chai

C. 10 chai

D. 11 chai

Câu 13: Bấm vào các số chia hết cho 7:

Bài tập Bảng chia 7 Toán lớp 3 có lời giải

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên