Giải Toán lớp 3 trang 136, 137 bài Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)Giải Toán lớp 3 trang 136, 137 bài Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

Để học tốt Toán 3, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 3 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 3. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 136 SGK Toán 3): Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở cùng một trường tiểu học:

Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở cùng một trường tiểu học | Để học tốt Toán 3

Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Lớp 3B có bao nhiêu học sinh giỏi?

Lớp 3D có bao nhiêu học sinh giỏi?

b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh giỏi?

c) Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất?

Lớp nào có ít học sinh giỏi nhất?

Lời giải::

a) Lớp 3B có 13 học sinh giỏi. Lớp 3D có 15 học sinh giỏi.

b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A 7 học sinh giỏi (25 – 18 = 7)

c) Lớp 3C có nhiều học sinh giỏi nhất (25 học sinh). Lớp 3B có ít học sinh giỏi nhất (13 học sinh)

Quảng cáo

Bài 2 (trang 137 SGK Toán 3): Đây là bảng thống kê số cây trồng được của các lớp khối 3:

Đây là bảng thống kê số cây trồng được của các lớp khối 3 trang 137 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

a) Nhìn vào bảng trên trả lời các câu hỏi sau:

Lớp nào trồng được nhiều cây nhất?

Lớp nào trồng được ít cây nhất?

b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả bao nhiêu cây?

c) Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A bao nhiêu cây và nhiều hơn lớp 3B bao nhiêu cây?

Lời giải::

a) Lớp 3C trồng được nhiều cây nhất (45 cây). Lớp 3B trồng được ít cây nhất (25 cây)

b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả 85 cây (40 + 45 = 85 )

c) Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A 12 cây(40 – 28 = 12)

Lớp 3D nhiều hơn lớp 3B 3 cây (28 – 25 = 3)

Quảng cáo

Bài 3 (trang 137 SGK Toán 3): Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một cửa hàng đã bán được trong ba tháng đầu năm:

Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một cửa hàng đã bán được trong ba tháng đầu năm | Để học tốt Toán 3

Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng 2 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại?

b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng bao nhiêu mét?

Lời giải::

a) Tháng 2 cửa hàng bán được 1040m vải trắng và 1140m vải hoa

b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng 100m.

(1575 m – 1475 m = 100m)

c) Tháng 1 của hàng bán được 1875 m vải hóa

Tháng 2 cửa hàng bán được 1140 m vải hóa

Tháng 3 của hàng bán được 1575 m vải hoa

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 3 : Các số đến 10 000 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.